torsjö live vers2

Terrängmotorcyklar på Hovdala ett år till

Terrängmotorcyklar på Hovdala ett år till

Endurokörningen på Hovdala får fortsätta till den 30 juni 2019. Sedan måste terrängkörningen flytta till annan plats, troligen på mark som kommunen köper eller tar över genom ett markbyte. Foto: Urban Önell

Motorcykelkörningen i terräng på Hovdala får fortsätta i ytterligare ett år för att FMCK ska få mer tid att hitta en annan plats för sin motorbana. Efter den 30 juni 2019 förbjuds verksamheten. Det har miljönämnden beslutat.

En annan plats för motorbanan innebär troligen att kommunen får köpa mark eller genomföra ett markbyte eftersom alla kommunägda områden som undersökts visat sig olämpliga.

– Vi i klubben har inga medel för att köpa mark, men det är inte sagt hur det ska gå till, säger Lars Blomberg, ordförande i FMCK.

Miljönämnden är enig om att terrängmotorcyklarna inte passar in i övriga verksamheter på Hovdala med vandring och natur- och kulturupplevelser. Men det är inte lätt att hitta en annan lämplig plats, därför förlängs tiden. Foto: Urban Önell

En endurobana räknas som anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Någon anmälan hade dock inte gjorts för banan som har funnits på kommunala bolaget Hibabs mark öster om Äspetvägen på Hovdalaområdet sedan 2006. Den var därför olaglig tills i mars 2016 då miljönämnden beslöt att förbjuda den efter den 30 juni 2018. Därmed är den i praktiken tillfälligt tillåten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har inte känt till att vi behövt de tillstånden. Frågan kom upp av en slump i samband med att vi skulle ha ett evenemang och någon undrade varför vi inte hade tillstånd, säger Lars Blomberg.

Föreningen har däremot haft tillstånd av Hibab för banan.

Föreningen överklagade beslutet 2016, men miljönämnden fick rätt i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Miljönämnden var enig om att FMCK måste flytta och att det får räcka med förlängning till den 30 juni 2019. Föreningen hade ansökt om ytterligare ett år.

– Enduro är inte förenligt med andra verksamheter på Hovdalaområdet, som vandring och natur- och kulturverksamheter. Hovdala är ett område som har stort potential att förbli bullerfritt. Stigarna påverkas också av körningen, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Men SD ville inte använda ordet förbud.

Gunnel Gustavsson KD), vice ordförande i miljönämnden. Foto: Lotta Persson

– De ville bara ha en positiv förlängning. Men vi anser att det är viktigt att det finns ett tydligt förbud därefter, annars blir det lite flummigt, säger Gunnel Gustavsson (KD), vice ordförande i miljönämnden, som höll i klubban vid sammanträdet.

Votering om den punkten slutade med röstsiffrorna 7-2.

Enligt Lars Blomberg har föreningen inte fått några klagomål på att verksamheten stört.

– En del tror nog att vi kör rundor runt slottet. Men banan ligger cirka en kilometer från slottet och hörs inte dit. Vi kör bara sju timmar per vecka, berättar han.

Vandringsleden I Posta-Nillas spår går genom banområdet, men Göran Blomberg har inte hört att några vandrare blivit störda.

– Men vi ser väldigt sällan några vandrare. Under vandringsfestivalen ställde vi in körningen, säger han.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Bland de kommunägda områden som varit aktuella för en ny bana finns Hässleholm Nord. Där planeras dock för industrimark och dessutom krävdes omfattande åtgärder för att få marken lämplig.

Andra områden har fallit av andra orsaker. Det som nu är aktuellt är ett privatägd område i en före detta grustäkt i Torsjö, mellan Tyringe och Västra Torup. Här är en av två markägare positiv till försäljning eller markbyte.

– Det är det enda bra förslag som finns. Vi diskuterar det vidare och söker även efter andra markägare. Det är svårt att hitta ett område där det är så glesbefolkat så att vi inte stör, säger Lars Blomberg.

Enligt FMCK tar det minst ett år att få en motorbana körklar.

– Vi behöver få ett besked under våren om vi ska hinna bli klara till sommaren 2019. Banlicens, miljöprövning och byggande tar tid, säger Lars Blomberg.

Han tycker dock att det är positivt att det blev en förlängning till 2019.

– Nu hoppas vi att kommunen ska hjälpa oss så att vi får en bra plats för en ny motorbana, säger han.

FMCK har över 200 medlemmar och arrangerar SM den 22-23 april 2018.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se