Bröderna Hall dömdes för miljöbrott

Bröderna Hall har dömts till företagsbot på 25 000 kronor för förvaring av kemiska produkter direkt på marken i sin täkt i Mala. Företaget får betala sina egna rättegångskostnader.

Bröderna Hall förnekade brott och hävdade vid rättegången att oljor med mera inte förvarats i täkten eftersom platsdunkarna tagits dit och därifrån varje arbetsdag. Enligt tingsrätten innebar det dock att de förvarats där i strid mot länsstyrelsens villkor för verksamheten och bolaget dömdes därför.

Dunkarna innehöll hydraulolja, dieselmotorolja och glykol. Enligt villkoren skulle kemikalierna i första hand ha förvarats i en särskild tank, i andra hand på en ogenomtränglig invallad yta med tak eller regnskydd.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com