torsjö live vers2

Hästveda Folkraceklubb måste riva upp 3 500 ton asfalt

Hästveda Folkraceklubb måste riva upp 3 500 ton asfalt

Det tjocka lagret asfaltgranulat måste bort från Hästveda Folkraceklubbs anläggning efter en dom i mark- och miljödomstolen. Foto: Miljökontoret

Hästveda Folkraceklubb agerade olagligt genom att ta emot 3 500 ton asfaltrester från ett vägbygge och lägga ut det i ett tjockt lager över en yta på 12 000 kvadratmeter på sin anläggning. All asfalten måste därför bort. Det säger mark- och miljödomstolen som därmed ger kommunens miljönämnd rätt.

Enligt domen är det inte utrett att avfallet kan ligga kvar utan att påverka miljön. Föreningen har inte sökt tillstånd eller anmält hanteringen till miljökontoret.

– Skanska ville väl bli av med massorna, säger miljöchef Sven-Inge Svensson och jämför med Frilagts avslöjande om de förorenade järnvägsmassorna som Hässleholms Vatten fick av Trafikverket.

Det är redan fullt med skador och växtlighet på det 12 000 kvadratmeter stora parkerings- och uppställningsområdet. Foto: Miljökontoret

Asfalten i Hästveda kom från Skanskas underhållsarbete på riksväg 23 där gammal asfalt frästes upp på Trafikverkets uppdrag. Hästveda Folkraceklubbs företrädare har berättat att de genom personliga kontakter på Skanska fick erbjudande om gratis asfalt för att åtgärda uppställnings- och parkeringsytor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Asfalten skulle vara kontrollerad så att den inte innehöll miljöfarlig stenkolstjära. Enligt domstolen var kontrollen dock inte tillförlitlig. Den utfördes med så kallat spraytest och UV-lampa på Skanskas eget laboratorium där färg och lukt bedömdes. Bara 0,00005 procent av asfalten kontrollerades.

Miljönämnden menar att föroreningar kan urlakas ur asfalten på parkeringsytorna i samband med nederbörd eftersom trafiken kommer att utsätta dem för mekanisk och kemisk påverkan.

Hästveda Folkraceklubb har hävdat att asfalten inte är avfall utan en biprodukt och att deras hantering innebär återanvändning. Föreningen anser också att miljönämndens krav på att ta bort all asfalten är oskäligt. Det skulle kosta mellan 400 000 och 500 000 kronor.

Domstolen är dock tydlig med att uppfräst asfalt från en väg som ska få ny beläggning är avfall och ingenting annat. Det var i detta fall något som Trafikverket via sin entreprenör ville göra sig av med. Eftersom hanteringen antingen kräver tillstånd eller anmälan är den olaglig. Asfalten har inte genomgått någon återvinningsprocess och det är inte klarlagt vilken miljöpåverkan den kan medföra.

På en del av ytan lades i augusti 2016 ett cirka tio centimeter tjockt asfaltlager och på en annan del cirka 20 centimeter.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

– Det blir ingen bra bärighet i ett så tjockt lager, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker att de ansvariga i Hästveda Folkraceklubb skulle ha blivit misstänksamma när Skanska skänkte bort asfalten.

– Det låter kanske bra att något är gratis, men det borde snarare vara en varningssignal så att man funderar på varför de är så generösa. Om materialet är så bra borde det väl finnas en marknad för det, säger han.

Om asfalten skulle ha blivit godkänd för användning hade helt andra provtagningar krävts.

– De hade behövt redovisa mycket bättre i så fall och framför allt innan de avsåg att använda asfalten, säger Sven-Inge Svensson.

En parallell är de förorenade järnvägsmassorna som Trafikverket skänkte till Hässleholms vatten (Frilagts första avslöjande i maj 2015).

– Men där hade Trafikverket på pappret gjort mätningar, så det var ju ännu mer bedrägligt, säger han.

I fallet med Hästveda Folkraceklubb lägger han också stort ansvar på Skanska.

– Branschen är inte seriös, tyvärr. Här är inte sagt annat än att det där lilla provet tagits. Den som besitter kunskapen här och bör informera mottagaren är Skanska. Det är bedrövligt, säger han.

En parallell till asfalten i Hästveda är de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket i Hässleholms som visade sig innehålla så höga halter av föroreningar att de måste skickas till deponi. Foto: Berit Önell

Miljönämnden skrev föreläggandet mot Hästveda Folkraceklubb redan i oktober 2016 och krävde att all asfalt skulle vara transporterad till godkänd deponi senast i januari 2017. Föreningen överklagade först till länsstyrelsen, som också gav miljönämnden rätt i sak, men lät föreningen få ett halvår till på sig.

Miljönämnden besökte platsen i juni 2017 och konstaterade en omfattande påverkan på ytorna från både fordon och natur. Asfalten var redan så ojämn att vatten hade samlats på flera ställen trots begränsad nederbörd. Växtlighet hade också trängt igenom asfalten. Enligt miljönämnden kommer föreningen att behöva fortsätta att lappa och laga parkeringsytorna och asfalten har därför inte fyllt det påstådda syftet. Istället för återanvändning av avfall handlar det därför om bortskaffande.

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden föreningen har på sig för att få bort asfalten till fyra månader efter att domen har vunnit laga kraft. Dokumentation ska vara inlämnad till miljökontoret en vecka senare.

Hästveda folkraceklubb har överklagat domen och begärt prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se