torsjö live vers2

Skenande fraktkostnader för el

Skenande fraktkostnader för el

INSÄNDARE. Det finns anledning att återkomma till frågan om de höga elkostnader vi konsumenter tvingas betala. Frågan behöver i frånvaron av politiska beslut med nödvändighet åter belysas.
Den elkraft vi köper levereras via nät. Nätinnehavarna som exempelvis Eon och Vattenkraft debiterar oss konsumenter ”fraktavgift” för den elkraft som levereras via deras nät. Avgiften består av både en fast och en ”rörlig” del Nätinnehavarna har koncessioner avseende geografiskt avgränsade områden.
Där undertecknad bor på landet befinner jag mig på gränsen mellan två nätinnehavare Eon och Brittedal. Med endast ett par hundra meter till Brittedals närmaste elstolpe uttryckte jag vår önskan att lämna Eons nät för att ansluta till Brittedals. Detta var inte möjligt trots att vi själva förklarade oss villiga att stå för anslutningskostnaden.
I det fall vi konsumenter skulle vilja byta ”nät” är det således inte möjligt på grund av den monopolsituation beträffande distribution av elkraft som idag råder i Sverige.
Den statliga tillsynsmyndigheten avseende koncessionerna synes ha liten eller eller ingen kontroll över nätinnehavarnas agerande frågan om prissättning, säkerhet med mera. Myndigheten menar att nätinnehavaren om denne pressas för hårt ytterst skulle kunna montera ner sitt nät och upphöra med sin verksamhet!
Nätinnehavarnas ”fraktpriser” synes vara i paritet med elkraftpriset. Som enskild konsument är min möjlighet att förhandla med nätinnehavaren om fraktpriser således starkt begränsad för att inte säga obefintlig. Sveriges alla elkraftproducenter utan egna nät är säkert i en bättre förhandlingsposition.
Dessa producenter skulle efter förhandling med nätinnehavaren således kunna erbjuda oss konsumenter ”elkraft inklusive frakt” fram till förbrukningsstället.
Således en räkning från en aktör till lägre pris!
Såvitt kan förstås tillhör dessvärre aktörerna på elmarknaden i många fall samma intresseorganisation. Konsumenternas situation synes således inte helt enkel varför frågan får gå vidare till våra politiker som genom åren sålt ut en stor del av elnätet.
Så politiker från höger till vänster hur tänker ni, med tanke på kommande val, tillgodose konsumenternas minst sagt berättigade krav på elkraft inklusive fraktkostnad till rätt pris och säker leverans?

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se