Gruppen-3a-328x120

När ska politikerna börja lyssna?

När ska politikerna börja lyssna?

INSÄNDARE. Politiker i Hässleholm är inte bra på att lyssna. Därför går det också snett många gånger. Här några exempel. Rivning av kulturbyggnader (exempelvis gamla läroverket), halvering av stadsparken (en gata rakt igenom), skövling av skogsmark (en ”Dryport”, alltså en hamn på torra land), en stormarknad nästan mitt i sta´n (Citygross med jätteparkering där det skulle byggas bostäder), Karlssons flervåningshus mitt i Officersparken osv.

Norra Skåne skrev den 15 januari i år (och frilagt.se redan 2017-12-26) om de nya kritiserade byggplanerna. Det gäller bl. a. fortsatt byggnation på det vattensjuka Björklundaområdet liksom inom den yttre skyddszonen runt reningsverket. I båda fallen har tunga instanser -och många medborgare- avrått kommunen från att bygga just där. Beträffande ny bebyggelse och utfarter längs Hovdalavägen (mitt emot golfbanan) så ska det bli 40 km/tim. Vad tycker boende i Finjasjö park och Tormestorp om att köra med ”krypfart” in till centrum? Länsstyrelsen har i alla fall motsatt sig byggplanerna.

Varför är politiker så ”halsstarriga”? Tror de att det är ett svaghetstecken att ändra på sina planer? Eller är de låsta genom sina utfästelser till byggherrar och markägare? Det lutar åt det senare. Även om det framkommit tunga argument (i samråd och utställningar) mot tänkt planering så ändrar man sig inte. Detta oavsett om varningarna kommer från kommunala bolag, tillsynsmyndigheter, anlitade experter eller från enskilda medborgare. Lyssnar man inte ens på medborgarna? Jo, men bara när ”folk” håller med.

Gertrud Richter, planchef, har därtill uttalat att det ska bli blandad stadsbebyggelse i Ljungdalaområdet längs med Stobyvägen (mitt emot djursjukhuset). Vet hon inte om att det redan nu är stora problem att klara bullerkraven från jaktskyttebanorna och de nyanlagda skjutbanorna i området. Man klarar inte bullerkraven till Stoby och Ljungdala, trots att kommunen nyligen lagt ner cirka 20 miljoner. Bullerproblemen ska nu rättas till men då kan man självklart inte bygga mer i ”bullerzonen”.

Folkets Väl håller fast vid att vi inte ska exploatera jordbruksmark och grönområden. Vi vill koncentrera bostadsbebyggelse till den nya centrala stadsdelen ”Norden”, där det ryms flera tusen bostäder. Likaså håller vi fast vid det stora planerade bostadsområdet på Åhusfältet (cirka 1 km NV om centrum) så som det står i översiktsplanen från 2007.

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se