torsjö live vers2

K-Fastigheter får riva villan och bygga lägenheter på Åkaregatan

K-Fastigheter får riva villan och bygga lägenheter på Åkaregatan

Den gamla lärarvillan på Åkaregatan kan nu rivas, trots att den enligt gällande fördjupad översiktsplan från 1995 skulle skyddas. Foto: Lotta Persson

K-Fastigheter får riva villan på Åkaregatan 9 i Hässleholm och bygga sitt tvåvåningshus med åtta lägenheter, trots att delar av de utvändiga trapporna, en pergola och ett miljöhus hamnar på prickad mark med byggförbud. Det beslöt byggnadsnämnden efter votering som vanns av de rödgröna partierna med röstsiffrorna 5-4.

Ordförande Kenny Hansson (M) försöker göra en valfråga av affären. Men inget parti har på tolv år drivit att villorna ska skyddas juridiskt, trots att det är bedömningen i den gällande fördjupade översiktsplanen från 1995. 

Rättsprocessen om försäljningen av fastigheten Björnen 4 pågår fortfarande i förvaltningsrätten efter flera överklaganden.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) reserverade sig skriftligen mot rivnings- och bygglovet på Åkaregatan i Hässleholm .

Enligt tjänsteskrivelsen innebär byggnation på prickmark i detta fall ett litet avsteg från detaljplanen. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) som röstade nej kan hålla med om det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Trapporna till loftgången är bara ett komplement till byggnaden och miljöhuset ska byggas där det gamla stått. Men det är väldigt tråkigt att det är flera träd som ryker. Det här är entrén till Hembygdsparken, en grön oas, säger han.

Han lämnade en skriftlig reservation mot beslutet med den huvudsakliga motiveringen att Moderaterna anser att Björnen 4 ska skyddas. Det är också vad den fortfarande gällande fördjupade översiktsplanen från 1995 säger.

– I den gällande fördjupade översiktsplanen är Björnen 4 utmärkt som en ”särskilt bevaransvärd byggnad”, något som i utställningsmaterialet till den fördjupade översiktsplanen tyvärr har plockats bort, skriver Kenny Hansson.

Han konstaterar att ett bevarande var stadsbyggnadskontorets och byggnadsnämndens uppfattning 1995 och borde vara det även idag, åtminstone tills en ny fördjupad översiktsplan vinner laga kraft.

– Moderaterna i Hässleholm anser att ett extra skydd bör tillkomma fastigheter som är byggda före 1950 och att vi så snart som möjligt får en kulturstrategi så fler bevaransvärda fastigheter inte rivs, då det snart inte finns mycket kvar av kulturhistoria i vår stad, skriver han.

Han anser också att detaljplanen i förlängningen ska skrivas om för att skydda båda de historiska villorna vid Åkaregatan, Björnen 4 och Muraren 10.

Men det är just vad den fördjupade översiktsplanen från 1995 säger – detaljplanen bör skrivas om för att skydda villorna. Ändå kan tekniska förvaltningens tjänstemän utan att politikerna ifrågasätter det, förrän efteråt, arrangera en markanvisningstävling som innebär att villorna rivs för att ge plats åt flerfamiljshus. Allmänheten protesterar förgäves.

Varför påtalade ni inte att detaljplanen skulle ändras?

– Det skulle gjorts innan jag blev ordförande. Men om det hade kommit till min kännedom innan fastigheterna blev till salu via tekniska nämnden hade jag reagerat, säger Kenny Hansson.

Han hävdar ändå att hans parti när rivningsplanerna blev kända drev att villorna skulle skyddas i detaljplanen.

– Vi har i alla fall tagit upp det på dialogmöten med tekniska nämnden, men Folkets väl var de enda som försökte sätta stopp där, säger Kenny Hansson.

Han säger att byggnadsnämnden hade kunnat lyfta frågan om att ändra detaljplanen till stadsbyggnadskontoret.

– Men när jag fick reda på det var det för sent, säger han.

Nu fanns inget juridiskt skydd varken för byggnad eller träd. Kenny Hansson ser ingen möjlighet att göra mer i ärendet, såvida inte kommunen köper tillbaka fastigheten, vilket inte är sannolikt.

Han vill istället göra en valfråga av det.

– Jag ser det här som startskottet på skiljaktigheterna mellan partierna inför valet, hur olika vi ser på kulturella byggnader i stadsmiljön, säger han.

FV är inne på samma spår i sin protokollsanteckning med kritik mot både rivningen av den bevaransvärda byggnaden och mot att prickmark tas i anspråk och träd och grön miljö förstörs.

– Vi konstaterar att de rödgröna med fem röster gentemot ”restalliansens” fyra röster drev igenom fortsatt kultur- och miljöförstöring mot en folklig opinion, skriver ersättaren Björn Widmark som alltså inte fick rösta.

L och SD reserverade sig muntligen mot beslutet. Sievert Aronsson (L) har också bara ersättarplats i byggnadsnämnden, men kunde rösta eftersom han gick in som ersättare för Zidon Kristensson (KD).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se