torsjö live vers2

Medborgarpartiet räknar med två mandat i fullmäktige

Medborgarpartiet räknar med två mandat i fullmäktige

Nystartade Medborgarpartiet tar nu sats inför valrörelsen med målsättningen att få minst två mandat i kommunfullmäktige.

– Det krävs 500-600 röster för ett mandat och jag tror inte att det blir några problem att få 1 000 röster, säger Evert Storm som valdes till ordförande vid partiets första årsmöte på söndagen.

Medborgarpartiets nyvalde ordförande Evert Storm ser fram emot valrörelsen och räknar med minst två mandat i kommunfullmäktige. Foto: Lotta Persson

Medborgarpartiet planerar att under våren ge sig ut i husbil, ”den rullande partilokalen”, för att möta medborgarna på 18 orter i kommunen. Det kommer att bli torgmöten där företrädarna talar om vad de vill åstadkomma i politiken och är tillgängliga för frågor. På agendan står också möten med politiker och tjänstemän, något som inleddes redan under hösten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Partiet startade i kölvattnet av engagemanget för att bevara musikpaviljongen på sin ursprungliga plats i Officersparken istället för att flytta den till en kostnad av 2,7 miljoner kronor.

Bevarande av kulturhistoriska byggnader, parker och värdefull natur står inte oväntat på partiprogrammet. Men de 64 medlemmarna är enligt Evert Storm eniga om mycket annat. Det gäller bland annat en levande landsbygd med bevarande av små skolor, bättre kommunikationer med buss mellan järnvägsstationerna och rätt till serviceboende för äldre som så önskar.

Det övergripande målet är mer direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor. Avskaffande av kommunala arbetsutskott, tydligare arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän, snabbt offentliggörande av politiska beslut och diarieföring av handlingar enligt lagens krav är andra åtgärder som ska främja insynen i den kommunala verksamheten.

– Demokrati är ett gemensamt ansvar för alla, inte bara för politiker, säger Evert Storm.

Han betonar att partiet inte ska uppfattas som populistiskt.

– Det får inte bara bli gnäll. Vi ska ha en linje som vi inte gör avsteg ifrån, säger han.

Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet. Det var färre än väntat, men Evert Storm är optimistisk.

– Det kändes mycket bra. Alla fick möjlighet att göra sin röst hörd på punkt efter punkt. Det tog två och en halv timme, men det är just detta som är anledningen till partiets uppkomst och det var mycket bra diskussioner, säger han.

– Vi har protesterat och överklagat, men i kommunfullmäktige hoppas vi kunna påverka mer och kanske få några andra partier med oss, säger Evert Storm.

Han säger att inget av de etablerade partierna visade intresse för att få med ”paviljongvännerna” som nya medlemmar.

– De var väl rädda om sina positioner. Men hade vi blivit välkomnade hade det inte behövt bli något nytt parti, säger han.

Medelåldern i Medborgarpartiet var i höstas 65 år, men har sjunkit något den senaste tiden tack vare att några yngre medlemmar tillkommit. Den tidigare interimsstyrelsen med enbart pensionärer har nu också ersatts av en styrelse med blandade åldrar.

De sju styrelseledamöterna är: Evert Storm, styrelse- och partiordförande på ett år, Ulrika Bergström, Hans Rask och Madeleine Rask på ett år samt Peter Alf, Rolf Hörberg och Marie Schultz på två år.

Vid styrelsemötena kommer även de tidigare interimsstyrelsemedlemmarna Ronny Larsson, Kay Alfredsson och Glenn Eriksson att bjudas in.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se