torsjö live vers2

Demokratin under luppen

Demokratin under luppen

INSÄNDARE. Lena Svensson(C) talar på insändarsida i NSK om populistiska missnöjesivrare och försöker på ett pedagogiskt sätt förklara vad hon tycker ett arbetsutskott är. Hon tycks för övrigt av någon anledning inte ha något förtroende för medborgarnas kunskaper på området.
I kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ”skall” tillsätta en kommunstyrelse. Fullmäktige ”skall” också tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs …… Så långt lagen.
Nu till den så viktiga frågan rörande vår demokrati och därmed den enskilde medborgarens möjligheter att komma till tals. Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans ”demos”, folket och ”kratos”, styre med den ungefärliga betydelsen folkstyre.
Nu, Lena Svensson(C) till vad som inte är bra för demokratin. Kommunfullmäktige är den ”valda” beslutande församlingen i kommunen. Väljer så politiker i nämnda församling politiker som väljer politiker som hamnar i exempelvis arbetsutskottet har makten förflyttats långt ifrån folket.
Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen i ”skälig omfattning” besluta om politikers arvoden och ersättningar. I vår kommun fattas beslut om detta i kommunstyrelsens ”arbetsutskott”! En fråga om någon som årligen borde behandlas och debatteras i Kommunfullmäktige.
Svensson rekommenderas ta del av den direktdemokrati med folkomröstningar som vi ser tillämpas i Schweiz. Dessvärre har vi i vår kommun sett vår egen så kallade representativa demokratis tillkortakommanden avspegla sig i en rad av för skattebetalarna kostsamma ”affärer”.
Vi hade ett utmärkt tillfälle att praktisera folkstyre och låta medborgarna komma till tals och folkomrösta i frågan om Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande. Detta motsatte sig Svenssons Centerparti hårdnackat.
Lena Svensson(C) du tillhör ett parti som under en rad av mandatperioder gått kräftans gång i vår kommun. Från över 20 mandat till nuvarande 4 i kommunfullmäktige. Lite självrannsakan och funderingar kring vad demokrati i dess djupare mening innebär synes vara klädsamt!
Till sist Lena Svensson(C) ta en funderare på varför nya partier nya demokratiska krafter nu dyker upp på den politiska arenan. Detta återspeglar dessvärre ditt och andra etablerade partiers politiska och demokratiska oförstånd och oförmåga.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se