Gruppen-3a-328x120

PCB-sanering i Qpoolen för 6,8 miljoner kronor

PCB-sanering i Qpoolen för 6,8 miljoner kronor

Qpoolensmåste nu PCB-saneras för 6,8 miljoner kronor, trots att det inte är bestämt om byggnaden ska användas till badhus i framtiden. Foto: Berit Önell

Kommunen måste sanera PCB i Qpoolen i Hässleholm för 6,8 miljoner kronor, trots att det fortfarande är oklart hur det blir med nytt badhus. Tekniska nämndens arbetsutskott vill därför att kommunstyrelsen beviljar medel.

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Den miljö- och hälsofarliga kemikalien PCB förbjöds redan 1973, men fortsätter att spridas, bland annat från byggnader med äldre fogmassa. Enligt förordningen om PCB med mera från 2007 skulle sanering ha skett senast den 30 juni 2016.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljönämnden har krävt sanering av Qpoolen sedan PCB-inventering gjordes 2009. På grund av diskussionerna om nytt badhus har ärendet skjutits upp ett antal gånger. Men nu är det stopp.

I maj 2017 beslöt miljönämnden att förelägga om sanering vid vite på en miljon kronor om det inte görs senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Tekniska nämnden överklagade till länsstyrelsen som i oktober beslutade om avslag.

Tekniska nämnden har nu gjort en ny undersökning av förekomsten av PCB i Qpoolen och beräknat kostnaden för sanering. I budgeten ingår också byte av fönster som beräknas kosta 165 000 kronor.

Politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott var överens om att saneringen nu behöver göras.

– Miljönämnden har tröttnat, vi får inte mer uppskov. Vi måste också göra det för att kunna fortsätta bedriva simverksamheten, skolan ska ha tillgång till badet, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) har förståelse för att miljönämnden måste sätta ner foten.

– Dessutom måste vi byta fönster, oavsett vad byggnaden ska användas till. Det är inte mycket att diskutera, säger han.

Han hade dock hoppats på beslut om nytt badhus och eventuell tillbyggnad innan saneringen görs. Planeringen för en utbyggnad av Qpoolen avbröts i höstas sedan miljöundersökningen visat att markföroreningarna var mer omfattande än väntat, liksom kostnaderna för att sanera dem. Diskussionen om alternativa lösningar pågår fortfarande i den parlamentariska gruppen.

Tanken är nu att PCB-saneringen ska göras under tiden maj-september för att inverka så lite som möjligt på verksamheten.

Frågan går vidare till tekniska nämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se