torsjö live vers2

Avloppsvite till mark- och miljööverdomstolen

Avloppsvite till mark- och miljööverdomstolen

Miljönämndens krav på vite mot en fastighetsägare med undermåligt avlopp blir en fråga för högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolen i Växjö avslog tidigare miljönämndens överklagan. Motiveringen var att det inte var styrkt att fastighetens avloppsbrunn använts efter att miljönämnden beslutat om förbud – trots att domstolen trodde på att fastigheten besökts regelbundet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beslutet att vid vite om 50 000 kronor förbjuda användning av avloppet började gälla från och med den 1 augusti 2016. Redan 2010 inventerade miljönämnden avloppet som består av en enkammarbrunn utan T-rör och en sjunkbrunn.

Miljönämnden har flera gånger varit på oanmält tillsynsbesök på fastigheten och både träffat hyresgäster och sett att avloppsbrunnen var använd.

Efter att miljökontoret beställt en så kallad heltömning av brunnen var den helt tom vid ett tillsynsbesök i december 2016, men i januari fanns avsloppsvatten i den.

Fastighetsägaren ifrågasätter att det är avloppsvatten på bilderna och menar att det kan ha kommit in dagvatten, löv, mossa med mera.

Han ifrågasätter också om personerna som var på plats vid miljökontorets besök verkligen hyrde huset. Även om de gjorde det anser han inte att det är konstaterat att de använde wc eller avlopp.

I maj 2017 gav miljönämnden tillstånd till en ny avloppsanordning på fastigheten, men anser fortfarande att vitet ska dömas ut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se