torsjö live vers2

Utredning om reningsverkets påverkan på Finjasjön dröjer

Utredning om reningsverkets påverkan på Finjasjön dröjer

Reningsverkets påverkan på Finjasjön ska utredas, enligt beslut i tekniska nämnden. Men hittills har ingenting hänt. På tisdag får politikerna i nämnden en allmän information om reningsverket. Foto: Berit Önell

Utredningen om reningsverkets påverkan på Finjasjön dröjer, trots beslut i tekniska nämnden i augusti 2017 om att ”med prioritet” tillsätta medel. Istället säger dagordningen för sammanträdet på tisdag att Hässleholms vatten ska informera om reningsverket ”i enlighet med” beslutet.

Finjasjöarbetsgruppens ordförande Gunnar Swärdh hävdar att bolaget redan har redovisat en utredning som säger att det är bra rening från reningsverket. Det var dock inte vad saken gällde.

– Det jag ville kolla upp var hur reningsverket påverkar sjön i förhållande till algblomningen, säger Lars Olsson (C) som kom med förslaget.

Enligt Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske finns ingen förfrågan om utredning.

I Finjasjön pågår algblomningen fortfarande och häromdagen syntes enorma mängder skum nära utloppet från reningsverket.

Algerna i Finjasjön överlever även i januari.

Beslutet om att utreda reningsverkets påverkan på sjön var ett tillägg till ett paket med åtgärder för att förbättra sjöns vattenkvalitet. En ny algart och drastiskt försämrat siktdjup oroade i somras. Bland annat är målsättningen nu att minska tillförseln av fosfor från tillrinnande vattendrag och att fortsätta reduktionsfisket med minst 50 ton per år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Olssons tilläggsyrkande löd i sin helhet: ”att med prioritet tillsätta medel för att genomgripande och över tid undersöka reningsverkets påverkan på Finjasjön. Reningsverkets belägenhet, i nära anslutning till sjön, är den mest avvikande faktorn i förhållande till andra sjöar, som till synes generellt sett är mindre belastade med t ex algblomningar”.

När Frilagt når Lars Olsson på en bussresa på onsdagen känner han inte till att det ska bli information om reningsverket på tisdag.

– Det är väl bra, men det handlar inte om ifall reningsverket uppfyller de krav som är ställda utan om andra saker som kan påverka, säger han.

Han förklarar att både han och Heléne Annadotter och Johan Forssblad på analysföretaget Regito tyckte att det behövde undersökas.

Anledningen till åtgärdspaketet var ”ohämmad tillväxt av alger” i Finjasjön.

– Jag tror att det behövs en ganska omfattande utredning av detta. Vi vet inte vad som orsakar algblomningen i alla lägen, då måste vi utöka våra undersökningar. Även sådant som inte är reglerat kan påverka sjön, säger Lars Olsson.

Han betonar att han är amatör på området, men inser att reningsverket ligger strategiskt illa till.

– Då bör man vara absolut säker på att det inte påverkar sjön. Vi får ta reda på det, säger han.

Han har inte hört att det avsatts några medel eller hänt någonting överhuvudtaget i frågan ännu.

– Nej, det tror jag inte. Avsikten var att det skulle tillsättas medet till någon att forska vidare på det här. Men det måste först bli ett ärende. Vi får väl höra vad de säger där på tisdag, säger Lars Olsson.

Enorma mängder skum bredde häromdagen ut sig i Finjasjön mellan reningsverkets utlopp från Maglekärrsbäcken och Sjörröd.

Varför påstår då Gunnar Swärdh att Hässleholms vatten redan gjort utredningen? Det svarar han inte på.

Per Nilsson, biträdande förvaltningschef och sekreterare i Finjasjöarbetsgruppen, svarar att han inte har något att tillägga till det Gunnar informerat om, förutom att det blir information om reningsverket på tisdag.

En död räv låg nära det skumtäckta vattnet.

Frilagt undrar om tekniska förvaltningen inte tänkt följa beslutet och prioritera en utredning om reningsverkets påverkan på Finjajsön. Är det ens lämpligt att Hässleholms vatten gör en sådan utredning, borde den inte göras av eller i samarbete med en extern part?

– Vi avvaktar reaktionerna på reningsverksinformationen på tekniska nämndens sammanträde den 6 februari, svarar Per Nilsson via mejl.

Under tiden fortsätter algblomningen i Finjasjön, trots att det är vinter. En promenad nära reningsverkets utlopp i Finjasjön häromdagen var en sorglig upplevelse även på andra sätt. Avloppslukten var påtaglig, sjok av vitt skum täckte vattenytan många meter ut och en död räv låg vid strandkanten.

Men Liselotte Stålhandske försäkrar att reningsverket fungerar perfekt med mycket fina utsläppsresultat.

– Vad gäller skumning så kan jag inte svara för det specifikt, samtidigt som man kan konstatera att det skummar i många vattendrag runt om i Skåne, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se