torsjö live

Pär Palmgren (M) har kallat till möte om våtmark på Hovdala

Pär Palmgren (M) har kallat till möte om våtmark på Hovdala

En del av de översvämmade åkrarna på Hovdalaområdet skulle kunna ingå i en framtida våtmark.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) tycker att det måste hända något i den långdragna frågan om en eventuell våtmark på Hovdalaområdet. Kommunledningen har nu kallat till möte i stadshuset den 20 februari för att få igång den för mer än ett år sedan av kommunfullmäktige beslutade utredningen och klara ut vem som ska hålla i den.

Tekniska nämnden, stadsbyggnadskontoret och kommunala bolaget Hibab är inbjudna.

– Nu får alla sitta i samma rum och ingen kan komma undan, säger Pär Palmgren.

-En våtmark vid Hovdala är en jättebra idé, tycker kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) som vill få fart på utredningen om förutsättningarna. Foto: Berit Önell

Pär Palmgren berättar att han tog initiativet till mötet sedan han för ett par veckor sedan träffat Göingebygdens biologiska förening vars medlemmar är angelägna om att både förslaget om våtmarken och Finjasjöns status följs upp.

– De hade filmat med drönare och visade att våtmarken egentligen redan är på plats genom översvämningarna, berättar Pär Palmgren.

Då visste han inte att markägaren Hibabs styrelse den 6 december hade beslutat att skicka tillbaka frågan om våtmarken och godkänna att kommunen gör utredningen – och står för kostnaden. Kommunledningskontoret fick protokollet först på måndagen.

Frilagt har tidigare avslöjat de många turerna kring motionen som antogs av kommunfullmäktige i januari 2017 och föregicks av bland annat en utredning av kommunekologen Lars-Erik Williams som föreslog en våtmark på nuvarande åkermark mellan Tormestorpsån och Hovdalaån. Tekniska nämnden, som fick uppdraget av fullmäktige, beslöt att skicka det tillbaka till kommunledningen för omdirigering till Hibab som markägare. Därefter var ärendet ”försvunnet” i mer än sju månader innan handläggaren Magnus Gjerstad frågade om Hibab kunde hålla i utredningen. Ett missförstånd gjorde att Gjerstad trodde att Hibab ville ha anstånd till den 18 februari, och beviljade det.

Pär Palmgren konstaterar att det varit en del märkliga turer fram och tillbaka.

– Jag trodde inte att det här skulle vara så känsligt, säger han.

Kommunjurist Magnus Gjerstad är handläggare, men Palmgren missade att inbjuda honom till mötet. Foto: Lotta Persson

Viss ytterligare förvirring uppstod i början på veckan då Magnus Gjerstad av Kent Johannesson fick veta att det skulle vara ett möte och antog att det var Hibab som bjöd in, trots att han då hade fått Hibabs protokoll och visste att bolaget inte ville göra utredningen. Gjerstad hänvisade Frilagt till Johannesson för frågor om mötet och förklarade att han inte tänkte återlämna uppdraget till tekniska nämnden eller göra något annat förrän efter den 20 februari.

– Vi får ta ställning till vem som är mest lämpad att göra utredningen, det är kanske kommunekologen. Det är inte självklart att det är tekniska nämnden när kommunen inte är fastighetsägare, säger han.

Trots att ärendet efter ett helt år nu är tillbaka på ruta ett vill Magnus Gjerstad inte säga att tekniska nämnden kunde ha gjort någonting annorlunda, exempelvis kontaktat Hibab från början istället för att skicka ärendet till kommunledningen.

– Jag vill inte sätta betyg på handläggningen, säger han.

Pär Palmgrens efterträdare Lars Johnsson (M) får leda mötet om våtmarken eftersom Palmgren går i pension innan dess. Foto: Urban Önell
Kommunchef Bengt-Arne Persson hade önskat en snabbare handläggning av utredningen. Foto: Urban Önell

Kommunchef Bengt-Arne persson uttalade sig på måndagskvällen försiktigt om saken och menade att Magnus Gjerstad får handlägga det.

– Det hade varit önskvärt med en snabbare handläggning, sa han dock.

Det visade sig att Pär Palmgren hade glömt att bjuda in Gjerstad, trots att det är kommunledningen som utsett honom till handläggare.

– En miss från min sida, säger Pär Palmgren.

Nu hoppas han att allt ska lösa sig genom det gemensamma mötet.

Själv kan han dock inte närvara eftersom han går i pension innan dess och lämnar över till efterträdaren Lars Johnsson (M), för närvarande också ordförande i Hibab.

– Någon ska göra utredningen. Om det är kommunen eller någon annan som har mer kunskaper får vi se, men det är en motion och det är klart att vi ska driva fram den. Jag tycker att en våtmark vid Hovdala är en jättebra idé, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se