torsjö live vers2

Lovvärt initiativ

Lovvärt initiativ

INSÄNDARE. Alltför ofta hamnar för kommunen angelägna frågor mellan stolarna. Nämnder , bolag och förvaltningar skjuter över ansvar när det enda borde vara att se till kommunens bästa. Ett exempel är Finjasjön som borde sättas i fokus, därför är det glädjande att konstatera att Per Palmgren uppmärksammat detta. Bra och hedrande.

Man blir förundrad när man läser om kommunalt bolag som markägare, måhända på pappret men det kan aldrig få tillåtas att hindra för kommunen angelägna och viktiga frågor att skyndsamt handläggas. Det behövs fler politiker av Per Palmgrens kaliber som vågar sätta ner foten när det sunda förnuftet inte tycks ges utrymme. Hans parti kommer inte få min röst men äras den som äras bör, kommunens bästa är det som borde gälla i alla lägen.

John Erik Ivarsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se