torsjö live vers2

SD håller fast vid nej till barnäktenskap

SD håller fast vid nej till barnäktenskap

Inte heller kommunstyrelsen vill säga generellt nej till att låta minderåriga gifta bo tillsammans med sina makar i Hässleholms kommun. Återremissen i kommunfullmäktige ledde inte till några ändringar i sak. Socialnämndens utredning säger fortfarande att varje fall ska bedömas för sig. Lagen ger i dagsläget inte heller stöd för annat. Beslutet blev därför åter att föreslå att SD:s motion i frågan ska anses besvarad.

SD reserverade sig mot beslutet.

Bakgrunden är, som Frilagt tidigare berättat, att många barnäktenskap identifierats efter de stora flyktingströmmarna 2015. Migrationsverket rapporterade 2016 hela 132 gifta barn, de flesta sammanboende med sina makar efter kommunernas godkännande. Bedömningen var att det dessutom fanns ett stort mörkertal och att de därför förmodligen var betydligt fler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De tidigare SD-ledmöterna Michael Strömberg och Ulf Erlandsson föreslog i motionen att ansvarig verksamhetschef ska se till att Hässleholms kommun inte tillåter att någon minderårig som påstår sig vara gift placeras hos sin make. Antalet som placerats hos sin make de senaste åren skulle också redovisas inför kommunfullmäktige.

Den redovisning som gjorts visade bara ett fall och den familjen lämnade landet innan utredningen var slutförd.

Socialnämndens utredning hänvisar i övrigt bland annat till en dom i Migrationsöversdomstolen som slog fast att en ålder av 15 år inte generellt kan ge grund för att ett äktenskap ska förklaras ogiltigt. Om tvångsäktenskap kan bevisas ska äktenskapet dock inte godkännas i Sverige.

– SD ser förekomsten av så kallade barnäktenskap som ytterst allvarlig och helt oacceptabel. Det kan inte under några omständigheter anses vara förenligt med barnets bästa att leva under äktenskapliga förhållanden med en vuxen, skriver partiets ledamöter Ulf Berggren, Hanna Nilsson, Sven Lundh och Patrik Jönsson i sin reservation och betonar att de inte delar uppfattningen att motionen är tillfredsställande besvarad.

Övriga partier var eniga om att motionen skulle anses besvarad.

En översyn av lagen pågår med utgångspunkten att äktenskap där någon av parterna är under 18 år vid ankomsten till Sverige inte ska godkännas.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-11-29 Barnäktenskap ska utredas ytterligare

2017-01-18 Inget totalförbud mot barnäktenskap

2017-01-23 Välkomnar förslag om skärpt lag mot barnäktenskap

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se