torsjö live vers2

Vill du hjälpa Frilagt att granska?

Vill du hjälpa Frilagt att granska?

Vill du hjälpa Frilagt att avslöja oegentligheter i samhället och samtidigt lära mer om journalistik, offentliga handlingar, pressfrihet med mera? Då är du välkommen till Frilagts öppna redaktionsmöten under våren, det första nu på tisdag, den 6 februari.

Frilagt inbjuder nu alla intresserade till öppna redaktionsmöten.

Frilagt avslöjar ofta sådant som annars troligen inte hade blivit känt. Fri och självständig granskande journalistik är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Enligt flera undersökningar motverkar sådan journalistik korruption. Frilagt Hässleholm har därför en viktig demokratisk uppgift.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Men tidningen är beroende av allmänhetens hjälp med tips om sådant som borde granskas. Vi behöver också bli fler som tar fram handlingar och andra fakta, fotograferar och skriver. Det finns för närvarande inga ekonomiska möjligheter att anställda mer personal, men vi tror att det finns ett värde i en nära kontakt med läsarna och också i vad personer med olika bakgrund, specialkunskaper och kontaktnät kan tillföra. Tillsammans och under professionell ledning kan vi göra Frilagt till en ännu bättre tidning.

Vårens öppna redaktionsmöten är en fortsättning på de två studiecirklar i medborgarjournalistik vi haft under 2017 där deltagarna fick lära sig grunderna i journalistik, källkritik, medieutveckling med mera i både teori och praktik. Nu kommer vi att ha en mer praktisk inriktning, men ett kort teoripass ingår också i varje samling. Både nya och tidigare cirkeldeltagare är välkomna.

Det kostar ingenting att vara med, men stöd gärna Frilagt ekonomiskt genom en stödprenumeration på förslagsvis 50 kronor per månad.

Redaktionsmötena hålls i Markanhuset, tredje våningen, klockan 18.30-20.30 och är ett samarbete mellan Frilagt Hässleholm, Gruppen för oberoende press och Studiefrämjandet. Vid första träffen kommer vi att bestämma datum för de följande.

Mejla eller ring undertecknad om du har frågor och anmäl dig gärna i förväg så att vi vet ungefär hur många som kommer.

Berit Önell
Ansvarig utgivare
berit@frilagt.se
0708-93 83 99

Här kan du stödja Frilagt ekonomiskt:

Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se