torsjö live

”Laglös” trafik kring stationen Polisen kan inte bötfälla

”Laglös” trafik kring stationen Polisen kan inte bötfälla

Järnvägsgatan korkar då och då fullständigt igen på grund av felparkerare utanför stationshuset, här var det stopp ända bort till Tingshusgatan. Men de som inte följer skyltarna kan inte bötfällas – eftersom kommunens lokala trafikföreskrifter inte trätt i kraft ännu.

Stundtals uppstår kaos i centrumtrafiken runt stationen i Hässleholm. Bilister både stannar och parkerar längs Järnvägsgatan trots förbudsskyltar. Men polisen kan inte utfärda böter eftersom de nya reglerna i praktiken inte gäller. Orsaken är att den lokala trafikförordningen, LTF, ännu inte är klar.

– Vi kan just nu bara prata med dem som gör fel och be dem att snarast flytta sig, säger lokalpolischef Veronica Gustafsson.

Här är det alltså varken tillåtet att parkera eller stanna.

Frilagts reporter hamnade på onsdagseftermiddagen mitt i en kaossituation orsakad av en södergående bil som parkerats och lämnats på Järnvägsgatan i höjd med Kulturhusets entré. När två av Skånetrafikens lokalbussar, i norrgående riktning, stannade på sina hållplatser utanför Kulturhuset blockerades till slut båda körfälten helt.

Kaoset utvecklades successivt. Det startade på riktigt när den första norrgående bussen kom in till sin hållplats utanför Kulturhuset.

Då blev gatan trång och en bilkö bildades då bakom den felparkerade personbilen på stationssidan. Samtidigt kom nästa norrgående buss in. Därmed begränsades radikalt möjligheten för bilar att köra om felparkeraren. Kön bakom den felparkerade bilen växte snabbt och sträckte sig stundtals nästan upp till Tinghusgatan.

Det gick först ändå att långsamt passera den hindrande bilen. Men till sist korkades vägen effektivt igen av en södergående buss – som bara hade alternativet att stanna kvar bakom den parkerade bilen. Trafiken stod ett tag därför helt stilla.

Tar sig förbi genom att köra på trottoaren

Några inklämda bilister valde att lösa sin situation genom att köra upp på gång-och cykelbanan och köra om felparkeraren på fel sida.

Några av de inklämda bilisterna valde också frustrerat att ta sig förbi den parkerade bilen genom att köra om den på fel sida – en färd på gång-och cykelvägsområdet. Småregn och skymningsmörker förstärkte det farliga i trottoarkörningen.

Den akuta situationen löste långsamt upp sig.

Mitt i trafikkaoset berättar två av förarna i de stillastående lokalbussarna om liknande incidenter med stressande störningar i körschemat som följd.

– Det händer var och varannan dag, vi tar bilder på det och sänder till vår chef. Vi har sänt massor, säger lokalbusschauffören Husem Ahmeti.

Han pekar uppgivet på den långa bilraden uppåt Tingshusgatan. En frustrerad bilist börjar där just bryta sig ur för att köra om kön.

Att det är tvärstopp längre ner verkar bilföraren inte förstå. Eller att hen med sin utryckning och färd i vänster körfält bara spär på proppbildningen.

Kritik mot nyordningen

-Vi har jättemycket problem med att folk stannar och inte bara stannar. De lämnar bilen och går ut i stan, säger Husem Ahmeti, lokalbusschaufför.

När de norrgående bussarna till sist, med några minuters mellanrum, kan lämna sina hållplatser lättar situationen lite. Men den felparkerade bilen står kvar.

En stund av relativt lugn följer, men den gröna bilen står kvar och körs om. En röd bil kör efter ett tag in bakom den och stannar. Undertecknad gör föraren Inger Murphy uppmärksam på att det är stoppförbud. Hon ger klart uttryck för sin irritation över att det inte längre finns möjlighet till korta stopp med bil utanför kulturhuset och stationen.

– Det här är ute på landet – så människor har ju bil för att komma någonstans. Förr kunde man åka hem till mig med buss – nu går inte det längre; det drog de in.

– Och de har inte informerat människor som kommer utifrån om att du inte kan bli upphämtad här. Det brister väldigt mycket. Det är inte ett välkomnande centrum – mer ett avfolkande, säger hon innan hon kör.

Den gröna bilen står fortfarande kvar. Minuterna går. Södergående bilar tvingas köra om den. En polispatrull, som kör förbi på sin normala kontrollrutt, stannar efter att ha reagerat på den parkerade bilen, men verkar inte uppfatta situationen trafikfarlig. Trots berättelse om totalstoppet och trottoarkörning.

Inger Murphy, insåg efter samtal med Frilagt att hon trotsat stoppförbudet och varit på väg att felparkera. Hon är inte nöjd med att det inte finns stoppmöjlighet kvar på Järnvägsgatan.

Den patrullerande polisen fokuserar istället först på att ta reda på om det blivit möjligt att bötesfälla bilen. Därför söker hon som sin första åtgärd att komma i kontakt med trafikingenjör Veronica Hagen och lokalpolis Veronica Gustafsson. Polismannen, som inte vill uppge sitt namn, tänker därefter försöka få tag i bilägaren.

Att flytta på bilen som orsakat så mycket trafikstörningar är inte aktuellt.

– Det gör vi inte som första åtgärd, svarar polismannen.

Under tiden polisen söker bilägaren stannar ytterligare två bilar i rask takt. Polisen gör vad hon kan och uppmanar dem att köra.

De båda bilförarnas stoppskäl är att de bara ville stanna till lite kort för att hämta upp resenärer vid stationen. Den sista av de två bilarna stannar, trots polisuppmaningen, ändå medvetet kvar så länge att hon får med sig den hon kommit för att hämta upp.

Den nya rutinen att hämtning och avlämning till bussar och tåg ska ske från Magasinsgatan verkar inte ha satt sig.

Påbörjar arbetet om två-tre veckor

Kommunens trafikingenjör Veronica Haagen bekräftar att hon fått rapporter om störningar och hon följer utvecklingen av centrumtrafiken. Hon vet att det just nu är så absurt att polisen inte kan bötfälla.

– Polisen kan gå ut och bötfälla först då LTF:er är inskrivna i RDT, rikstäckande databas för trafikföreskrifter, och därmed börjar de gälla, svarar hon på fredagen.

”Laglösheten” gäller idag hela området intill Järnvägsgatan; Första Avenyen, Tingshusgatan, Vattugatan, Amelies plats, Godtemplaregatan.

Hur länge det kommer att ta innan det går att lagföra brott mot föreskrifterna kan Veronica Haagen inte ge klart besked på.

– Om uppskattningsvis två-tre veckor kan arbetet med att lägga in LTF:er i programmet påbörjas, hälsar hon.

Att den lokala trafikförordningen i centrum inte ännu trätt i kraft förhindrar polisen ifrån att kunna bötfälla den som inte respekterar stoppförbudet på Järnvägsgatan. Polisen kan idag bara tala med den som syndar.

Trafiken på Järnvägsgatan efter centrumombyggnaden släpptes på redan den 10 december.

Under artikelarbetet med faktainsamling fick Frilagt flera gånger uppmaningen att inte berätta om det ”laglösa tillståndet”. Frilagt kan bara tydligt svara att vi aldrig förvanskar sanningen, men alltid söker och redovisar fakta.

Denna artikel ska givetvis inte vantolkas som att den på något sätt uppmuntrar till att inte respektera trafikskyltar. Tvärtom beskriver den vad som händer om regler inte upprätthålls. Den inte fastställda LTF:en och konsekvenserna var förvånande nyheter även för Frilagt. Skälet till varför polisen inte bötfäller regelbrytare är bra att känna till.

Frilagts jobb är att titta på och spegla verkligheten så korrekt vi kan för våra läsare. Vi strävar efter att visa helheter och att låta ansvariga och berörda få komma till tals. Vårt jobb är inte att tiga.

Att vi mött mycket synpunkter på Järnvägsgatan, stationsområdet och trafikflödet i Hässleholm ger anledning att återkomma i ämnet.

Text och foto: Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se