Vill du hjälpa Frilagt att granska?

Vill du hjälpa Frilagt att avslöja oegentligheter i samhället och samtidigt lära mer om journalistik, offentliga handlingar, pressfrihet med mera? Då är du välkommen till Frilagts öppna redaktionsmöten under våren, det första nu på tisdag, den 6 februari. Frilagt avslöjar ofta sådant som annars troligen inte hade blivit känt. Fri och självständig granskande journalistik är […]

SD håller fast vid nej till barnäktenskap

Inte heller kommunstyrelsen vill säga generellt nej till att låta minderåriga gifta bo tillsammans med sina makar i Hässleholms kommun. Återremissen i kommunfullmäktige ledde inte till några ändringar i sak. Socialnämndens utredning säger fortfarande att varje fall ska bedömas för sig. Lagen ger i dagsläget inte heller stöd för annat. Beslutet blev därför åter att […]

Lovvärt initiativ

INSÄNDARE. Alltför ofta hamnar för kommunen angelägna frågor mellan stolarna. Nämnder , bolag och förvaltningar skjuter över ansvar när det enda borde vara att se till kommunens bästa. Ett exempel är Finjasjön som borde sättas i fokus, därför är det glädjande att konstatera att Per Palmgren uppmärksammat detta. Bra och hedrande. Man blir förundrad när man […]