torsjö live vers2

Järnvägsgatan kan bli bilfri Oklart ansvar för laglös trafik

Järnvägsgatan kan bli bilfri Oklart ansvar för laglös trafik

Frilagt har förgäves sökt svar på frågor om varför trafikkaoset på Järnvägsgatan tilläts uppstå genom att de lokala trafikföreskrifterna inte trätt i kraft när trafiken släpptes på. Foto: Lotta Persson

Järnvägsgatan bör stängas av helt för privattrafik på sträckan mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen om det införda stoppförbudet blir bestående, tycker tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD). Missnöje med Järnvägsgatans stoppförbud har nått honom. En stor mängd brott mot de nya trafikreglerna orsakar dessutom dagligen problem för nyttotrafiken i centrum. Först när den lokala trafikförordningen, LTF, börjar gälla, kan polisen beivra brotten. Varför det blivit så kaotiskt i centrum verkar ingen vilja ta ansvar för.

Efter en mejlväxling med trafikingenjör Veronica Haagen som svarar svepande på Frilagts frågor får vi beskedet att ytterligare frågor hänvisas till ordinarie handläggningstid på två-tre månader.

Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden vill att Järnvägsgatan ska vara helt fri från privatbilar om stoppförbudet ska bestå. Foto: Urban Önell

– Om det inte ska gå att stanna för att ta upp eller lämna vid stationen så behöver vi inte tillåta privatbilister på sträckan, säger tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detta menar han att han tyckt under hela processen med Järnvägsgatans utformning och funktion. Dock förutsätter han också att det går bra att stanna på Magasinsgatan på stationens västra sida.

Hur processen mer i detalj har gått till, och varför det idag ser ut som det gör på Järnvägsgatan, det verkar ingen kunna beskriva. Ingen verkar heller vilja ta på sig det övergripande ansvaret för hur det blivit. Eller kunna ge ett bra svar på hur det fortsatta arbetet ska gå till.

Det talas om en inkörningsprocess och att kommuninvånarna ska vänja sig.

Hur har tänket gått?

Gertrud Richter, planchef på Hässleholms kommun, säger att hon inte haft så mycket med Järnvägsgatans utformning att göra.

– Jag kom in i projektet i ett sent skede och var ny på min tjänst. Mitt stora bidrag har varit att avstyra en slingrig cykelväg på Första Avenyen, säger Gertrud Richter som svar på frågan om sin roll i projektet.

– Jag tycker detta har blivit riktigt bra. Hässleholmarna ska bara vänja sig, säger planchef Gertrud Richter.

Inte heller hon vet vad som diskuterats under resan eller var de avgörande besluten tagits.

Angående genomförandet på Järnvägsgatan hänvisar Gertrud Richter till tekniska förvaltningen.

– Järnvägsgatan var för mig bara rent teknisk, så det arbetet överlät jag helt åt tekniska förvaltningen, säger hon

Behövs det inte ett helhetsgrepp? Det är många som uttalar sig kritiskt, hur tar kommunen hand om de rösterna?

– Jag tycker detta har blivit riktigt bra. Hässleholmarna ska bara vänja sig, utbrister Gertrud Richter och liknar den nuvarande situationen med stoppförbud framför stationens huvudentré med stationen i Lund.

Är Lund en förebild?

– Det kanske det inte är, men jag tycker att detta blivit väldigt bra, upprepar Gertrud Richter.

Men hon medger att det inte är alla som tycker som hon. Än.

De nya avsatserna för uteservering vid stationshuset har bidragit till att gatan blivit trång. Därför finns inte plats till att stanna med bil för att lämna och hämta resande. Foto: Lotta Persson

Trafikingenjör Veronica Haagen och tekniska förvaltningen svarar inte på Frilagts frågor om Järnvägsgatan mer än i svepande förhoppningar och att tekniska förvaltningen kommer att noga följa upp utvecklingen på Järnvägsgatan. Hur den uppföljningen ska gå till avslöjas dock inte. Förvaltningschef Mats Svensson hänvisar i ett sms till att det finns en handlingsplan, men den har Frilagt ännu inte fått ta del av.

Var ni i politiken införstådda med att det skulle ta tid att få en LTF på plats och med konsekvenserna av det? Visste ni att LTF inte var klar när trafiken sattes igång?

– Det måste bli så här, för det tar tid att få lagar och paragrafer på plats, hälsar Arne Dahlström.

Måste det det; ta så lång tid? Hade det inte gått att arbeta så att en LTF var klar då trafiken släpptes på?

– Det kan ta sin lilla tid och som jag har uppfattat det så går det till så här. Men jag kan ju inte hela kommunallagen, så jag får nog forska vidare, blir Arne Dahlströms svar.

Frilagt förhörde sig med en slumpvis vald kommun, Varberg. De känner inte alls igen sättet att arbeta så att ett laglöst vacuum får uppstå.

– Vi jobbar inte så; en LTF ska man alltid försöka ha på plats. Vi kommer inte i det läget. Vad händer annars om det sker en trafikolycka?, lyder ett sammanfattat svar från trafikhandläggare Hans-Erik Pehrsson och Varbergs kommun.

En kommentar från tekniska förvaltningen på varför arbetet med LTF går till så här i Hässleholms kommun har inte gått att få, trots att Frilagt sökt svar sedan i torsdags.

Trafikingenjör Haagen hälsar dessutom att hon enbart svarar på frågor via mail och att tekniska kontoret behandlar alla lika genom att besvara ärenden i tur och ordning. En mycket hård belastning orsakad av önskemål och klagomål från kommuninvånarna innebär enligt Haagen vanligtvis en lång handlingstid. Det innebär att hon idag ser sig ha en svarstid på två till tre månader.

Frilagt fortsatte under tisdagen förgäves söka tekniska förvaltningens chef för snabbare svar.

– Eftersom vi skyndsamt besvarat både telefonsamtal och mejl samt ägnat en stor tid av arbetstiden till detta måste vi nu meddela att utförligare svar ej kan ges kring regleringen på Järnvägsgatan vad avser era ställda frågor, skriver Haagen slutligen sent på tisdagseftermiddagen.

Hon förklarar att tekniska förvaltningen vanligtvis hanterar alla lika genom att besvara ärenden i tur och ordning.

– Om ni dock har ytterligare frågor i ärendet är ni välkomna att höra av er. Eftersom resurserna måste fördelas till övriga av trafikingenjörens arbetsuppgifter – utredningar, detaljutformning, beteendepåverkan etcetera och andra ärenden – hänvisar jag till vår ordinarie handläggningstid som för närvarande är två till tre månader, skriver hon.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se