torsjö live vers2

Välbesökt mingel om FÖP

Välbesökt mingel om FÖP

Många var intresserade och hade frågor om förslaget till fördjupad översiktsplan, från vänster Lars Larsson, planarkitekt Joakim Axelsson, Per Olsson och Dan Karlsson. Foto: Lotta Persson

En jämn ström av intresserade invånare passade på att ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen när stadsbyggnadskontorets handläggare bjöd in till stadsbiblioteket i kulturhuset på måndagen. Den som ville kunde få en kopp kaffe med kex och emellanåt gick diskussionens vågor höga.

– Det har varit mycket frågor, det är roligt, sa Ylva Hartman Magnusson, projektledare och planarkitekt som höll i trådarna tillsammans med kollegorna Malin Backman och Joakim Axelsson.

Stadsbyggnadskontoret flyttade ut till biblioteket för att möta invånarna, från vänster Malin Backman, Ylva Hartman Magnusson och Joakim Axelsson.

Synpunkterna är många, från avsaknaden av teckenförklaringar på den komplexa kartan i utställningen till åsikter om olika delar av planförslaget. Vilka hus kommer att behöva rivas på grund av höghastighetsbanan? Varför talar kommunen så mycket om förtätning av staden, men vill ändå bygga ut utanför?

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

De flesta är annars mest intresserade av om det händer något i deras eget närområde.

Cirka 15 yttranden har redan kommit in.

Cristel och Mikael Andersson har skickat in sina synpunkter till byggnadsnämnden. De skriver där att hela planförslaget bör ogiltigförklaras främst för att kartan är så otydlig och har tecken och linjer som inte finns med i teckenförklaringen. Men mest är de upprörda över att skogen intill deras hem vid Pollenvägen ska skövlas för att ge plats åt ett nytt villaområde. Därmed försvinner också den skyddande skogen mellan husen och stadens högsta mobilmast. Närmaste huset ligger 80 meter från masten.

– När masten skulle permanentas blev vi lovade att skogen skulle vara kvar inom överskådlig tid, berättar de.

Cristel och Mikael Andersson vill stoppa kommunens planer på ett nytt villaområde vid Pollenvägen och fortsatt skövling av bevaransvärd skog.

De förklarar också att skogen hyser många bevaransvärda växter, djur och stengärden.

– Hässleholms kommun ämnar ge sig på och börja skövla Hässleholms sista storskog. En skog som sträcker sig från Västra Pollenvägen ända upp till Hallarna, på andra sidan Göingeåsen, skriver de till kommunen.

De förstår inte heller varför skogen behöver offras.

– Det finns andra påbörjade bostads- och villaområden som långtifrån är färdigbyggda och som dessutom är belägna på mark utanför skog.

Cristel och Mikael har ännu inte fått någon information om kommunens planer.

– Men tjänstemän var ute och mätte så jag frågade och de berättade att det skulle bli en ny detaljplan med villor, säger Cristel.

De får nu veta att de kommer att få möjlighet att yttra sig i samrådet, även om deras fastigheter inte gränsar till någon av de nya tomterna så att de är sakägare med rätt att överklaga.

Kartan är svår att tyda, tyckte mer än en besökare.

Vid ett bord sitter bland andra Lars Larsson och Per Olsson som undrar varför Björklunda ska bebyggas, trots att det är jordbruksmark som inte ska bebyggas om det inte är nödvändigt. Den biologiska mångfalden är dessutom stor.

– Det är beslutat att det ska byggas bostäder där, säger Ylva Hartman Magnusson.

Åhusfältet, där det enligt översiktsplanen ska byggas bostäder, har i förslaget klassats om först till natur och sedan till jordbruksmark.

– Om vi ska ändra användningsområde får vi nog ställa ut igen, säger Malin Backman.

Tiden för yttranden är nu satt till den 23 februari. Under tisdagen tar byggnadsnämnden ställning till förslaget från Folkets väl om att förlänga tiden till den 1 april. Länsstyrelsen har redan fått förlängd tid till den 12 mars.

Berit Önell

Britt Lundahl och Ingvar Olsson fick ställa sina frågor till planarkitekt Malin Backman.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se