Gruppen-3a-328x120

400 000 kronor räddar Summer camp

400 000 kronor räddar Summer camp

Fritidslägret Summer camp är räddat. Kommunledningen ger fritidsnämnden ett tillskott på 400 000 kronor för att genomföra lägret i sommar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt om 400 000 kronor i tillskott till fritidsnämnden för att rädda lägret Summer camp. Foto: Lotta Persson

Förslaget att ställa in Summer camp har lett till protester. Bakgrunden är att fritidsnämnden ålagts ett sparkrav på en miljon kronor från kommunfullmäktige. Ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) ville dock försöka hitta andra sätt att spara. De rödgröna hade inte något sparkrav på fritidsnämnden i sin budget och aviserade att de ville begära extra pengar för att rädda lägret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Johnsson (M) förekom dem dock genom att inför sitt första sammanträde som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott lägga till frågan som ett extra ärende. Förslaget var då att minska sparkravet med 320 000 kronor, vilket var vad lägret kostade förra året.

I arbetsutskottet föreslog de rödgröna dock en annan lösning och fick igenom den eftersom de har majoritet. De ville ta höjd för ökade kostnader och fler barn på lägret. 400 000 kronor tillskjuts omedelbart, utan koppling till sparkravet. Summan ska belasta årets resultat. Frågan behöver då inte gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Lars Johnsson anser inte att det var fel att lägga sparförslaget.

– Det är bekymmersamt att fritidsnämnden inte tagit budgeten på allvar, säger han.

Han anklagade de rödgröna för att ha lagt ett politiskt omöjligt förslag i fritidsnämndens arbetsutskott där socialdemokraten Connie Asterman är ordförande, trots att den borgerliga alliansen annars tog över ordförandeposterna för ett år sedan.

– Det var förvaltningens förslag att ställa in lägret. Ordförande kan inte vägra att lägga upp en internbudget, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

De rödgröna anser att det var sparkravet som var omöjligt.

– En sådan besparing på den lilla nämnden får konsekvenser och det ville vi inte. Vi kan inte strypa ekonomin för föreningslivet när vi ständigt får rapporter om att barnen inte rör sig tillräckligt, säger Lena Svensson (C).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se