torsjö live vers2

Förlängd tid för fördjupad översiktsplan

Förlängd tid för fördjupad översiktsplan

Utställningstiden för förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad förlängs till och med den 12 mars. Det har byggnadsnämnden beslutat efter begäran om mer tid från Folkets väl med flera.

Materialet ska också skickas ut till biblioteken i alla kommundelar för att öka allmänhetens möjligheter att ta del av det.

Den fördjupade översiktsplanen kan idag studeras på webben, i stadshuset och i stadsbiblioteket. Nu ska den också visas på biblioteken i övriga kommundelar till den 12 mars. Foto: Berit Önell

FV hade krävt förlängning, både för att allmänheten skulle få bättre möjlighet att sätta sig in i förslaget och för att partiet inte kunde ta upp frågan som planerat i början på januari då handlingarna inte var tillgängliga, trots att utställningen skulle inledas den 22 december.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En privatperson som är ombud för flera sakägare hade också begärt förlängning för att det dröjt närmare en månad innan han fått del av det omfattande materialet. Även barn- och utbildningsförvaltningen hade bett om att få längre tid på sig att svara.

Länsstyrelsen och Kristianstads kommun hade redan fått förlängd tid till den 12 mars. Tjänstemannaförslaget var nu att även FV skulle få samma besked.

Men byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson föreslog att hela utställningen skulle förlängas till den 12 mars.

FV hade begärt förlängning till den 1 april, men så länge blir det alltså inte eftersom det då skulle bli svårt att hålla tidplanen. Enligt denna ska byggnadsnämnden besluta i ärendet den 10 april och därefter ska det gå vidare till kommunfullmäktige.

Nämnden var enig i beslutet. Ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade dock en protokollsanteckning till förmån för sitt urpsrungliga förslag.

Planförslaget gäller Hässleholms stad, men ledamöterna ansåg det befogat att underlätta också för boende i övriga tätorter att ta del av det eftersom det berör centralorten och även infarterna till staden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se