torsjö live vers2

Hembygdsföreningen föreslår stadsmuseum i Kyrkskolan

Hembygdsföreningen föreslår stadsmuseum i Kyrkskolan

Hembygdsföreningen föreslår att ett stadsmuseum inryms i Kyrkskolan. I så fall kan muséet i Hembygdsparken på sikt avvecklas. Foto: Lotta Persson

Ett stadsmuseum skulle passa in i den historiska miljön i Kyrkskolan i Hässleholm. Det anser Västra Göinge Hembygdsförening som lämnade förslaget till kommunen i höstas. Föreningens skrivelse är en del av underlaget till Regionmuséets kulturhistoriska utredning inför den förändring av området som kommunen planerar med bland annat ett nytt bostadshus på skolgården. I huvudbyggnaden har tanken varit ”publik verksamhet” i bottenvåningen och bostäder på de övre planen. Ett förslag till ny detaljplan för området kring Kyrkskolan kommer snart att gå ut på samråd, kanske redan i mars.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) kände på fredagen inte till hembygdsföreningens förslag, men tycker spontant att ett museum är en bra idé.

Flygfotot från 1955 visar hela skolområdet med den lägre Folkskolan från 1875 i söder och Kyrkskolan från 1905 i norr.

Efter nedläggningen av den ordinarie skolverksamheten på Kyrkskolan 2016 har lokalerna bland annat använts av gymnasieskolornas Ungdomscentrum och till mottagningsenhet för nyanlända elever. Denna terminen är viss verksamhet från Norra Station inhyrd på grund av garagebranden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den äldsta skolbyggnaden, Hässleholms folkskola, invigdes redan 1875 och är alltså en av stadens äldsta byggnader. Marken till skolbygget skänktes av Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården.

Befolkningen växte snabbt och skolan blev snart för liten. 2005 byggdes den nuvarande huvudbyggnaden som kallas Kyrkskolan. Byggnaderna har byggts om och byggts till några gånger, men är exteriört välbevarade och i Kyrkskolan finns också många ursprungliga detaljer i interiören kvar. Regionmuséet rekommenderar bland annat att det schackrutiga klinkersgolvet i entréhallen bevaras, inklusive den patina som slitage efter många elevers och lärares skor orsakat.

– Kyrkskolan är en karaktärsbyggnad i Hässleholms stad, säger Olavi Olsson som författat hembygdsföreningens skrivelse.

Bland annat därför tycker han att det hade passat särskilt bra med ett stadsmuseum i lokalerna.

Så här såg ritningen till Kyrkskolan ut, daterad 19 september 1904 av O Andersson. Flaggan är unionsflaggan med Norge.

– Hässleholm är kanske den enda stad i Skåne som inte har ett kommun- eller stiftelsedrivet museum. Nu tycker vi att det är dags, säger han och nämner jämnstora städer som Eslöv, Landskrona, Simrishamn och Trelleborg som goda exempel.

På sikt menar hembygdsföreningen att ett stadsmuseum i Kyrkskolan skulle kunna ersätta Hembygdsmuséet som är trångbott i lokalen i Hembygdsparken. Föreningen erbjuder sig att stötta verksamheten.

– Det skulle då kunna bli ett helårsöppet museum med fokus på stadens historia och utveckling, säger Olavi Olsson.

Han betonar att det är viktigt att bevara de gamla byggnaderna.

– Det finns inget överskott på äldre byggnader i Hässleholm, säger han.

Nu ser han en möjlighet att flera historiska byggnader bevaras som ett kulturcentrum kring kyrkan och Hembygdsparken. Bensons tidigare orgelfabrik ligger också nära Kyrkskolan.

Många hässleholmare har genom åren fått minnen från Kyrkskolan.

Hembygdsföreningen föreslår att den äldre skolbyggnaden används som lokal för folkbildning med studieförbund eller andra föreningar. Asfaltytorna på skolgården kan huggas upp och bli grönytor eller trädgårdsodling.

– Ursprungligen fanns en skolträdgård, kanske kan den idag kopplas till stadsodling, säger Olavi Olsson.

Han har egentligen inga synpunkter på om det byggs ett hus till på skolgården.

– Nej, om det bara passar in och de gamla byggnaderna kan användas på ett bra sätt, säger han.

På östra delen av skolgården, till vänster i bild, planeras ett nytt bostadshus med ”publika verksamheter” i bottenvåningen. Foto: Lotta Persson
Klinkersgolv, glaspartier, lister med mera ska bevaras, enligt Regionmuséet. Foto: Lotta Persson

Regionmuséet är av samma uppfattning och föreslår att det skrivs in i detaljplanen att de historiska byggnaderna inte får rivas. För att de inte ska förvanskas bör det också skrivas in vilka äldre detaljer som ska bevaras, såsom exteriörens utformning och klinkersgolvet, marmortrappan, lister, spegeldörrar och glaspartier interiört.

Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson har just tagit över detaljplaneärendet.

– Jag har inte hunnit lusläsa hembygdsföreningens skrivelse, säger hon, men berättar att samrådshandlingarna nu förbereds.

Hon förklarar att det fortfarande diskuteras vad de gamla byggnaderna ska användas till. Benämningarna i planen kommer inte att hindra museiverksamhet. De blir troligen centrumändamål eller blandad användning samt bostäder. Förslaget ska vara klart inom ett par månader, kanske redan i mars.

Ett parkeringsgarage ska byggas under hela skolgårdens innerplan.

Detaljplanen ska också omfatta den tidigare rivningshotade Parkvillan som ska få ett formellt skydd.

Byggnadsnämndens ordförande har inte heller satt sig in i skrivelsen eller den kulturhistoriska utredningen.

Bakom de bevaransvärda spegeldörrarna finns stora utrymmen för ett eventuellt museum, här en av skolsalarna. Foto: Lotta Persson

– Utan att ha läst den kan jag tycka att ett museum är en bra idé. En stad av större karaktär bör ha ett stadsmuseum. Jag kan ställa mig positiv till att titta på det, säger Kenny Hansson.

Men ett beslut om att öppna ett museum lär inte handläggas i byggnadsnämnden.

– Kulturnämnden bör bli inblandade, troligen kommunfullmäktige och eventuellt även fritidsnämnden, säger Kenny Hansson.

Det som annars diskuterats är publik verksamhet i form av exempelvis mindre butiker eller kontor på bottenplan och bostäder ovanför. Familjens hus planerar för att flytta in i folkskolan.

– Förändringen är en del av förtätningen som vi vill göra i centrum. Det ger också mer rörelse i området, vilket ökar tryggheten, säger Kenny Hansson.

Berit Önell

Det stora rummet på Kyrkskolans andra våning var avsett till lärarrum. Foto: Lotta Persson

Läs också:

2018-02-16 Medborgarpartiet stöder museiförslag och vill rädda Magnarp

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se