logga-ligg-tjock

Turistbyrån stängs Beslutet mörkades

Turistbyrån stängs Beslutet mörkades

Kulturnämndens ordförande Margreth Segerstein (M) tycker inte om att turistbyrån i nuvarande form försvinner. Hon vill helst behålla en turistbyrå kvar i kulturhuset, alternativt på annan plats i stan; men framför allt vill hon hålla dörren till utställningshallen och biljettförsäljning maximalt öppen. Foto: Lotta Persson

Turistbyrån i kulturhuset stängs efter sommaren. Ett tjugotal så kallade infopoints ska på sikt ta över. En utveckling av verksamheten, menar kommunens tillförordnade tillväxtchef Charlotte Nygren-Bonnier. Kulturnämndens ordförande Margreth Segerstein(M) är kritisk till att turistbyrån försvinner och också till att nämnden inte tillfrågats mer i projektet. Kulturnämnden vill ta över turistbyrålokalen och därmed säkra tillgången till utställningshallen.

Turistbyrån är nu stängd både måndagar och onsdagar. Foto: Lotta Persson

Kulturhusets biljettförsäljning har historiskt varit samlokaliserad med turistbyråns verksamhet som drivs av kommunens tillväxtavdelning. När tillväxtavdelningen beslutade sig för att dra ner på turistbyråns öppethållande minskade tiden till biljettförsäljning – och också tillgången till utställningshallen; dess dörr ligger inne i turistbyråns lokaler.

För att lösa båda problemen försågs lokalen med en separat biljettförsäljningsdisk så att turistbyrådelen kunde skiljas av och hållas stängd, medan kulturförvaltningen kunde hålla öppet för både utställningsbesök och biljettförsäljning. Kulturförvaltningen tog också över biljettförsäljningen helt den 1 maj 2017.

– Vi har sedan en längre tid sett en vikande trend i antalet besök på turistbyrån vilket lett till tankar på utveckling av turistinformationsverksamheten, säger tillförordnade tillväxtchefen Charlotte Nyberg-Bonnier.

Det arbetet sker idag i projektform och med hjälp av EU-pengar. Sökta 983 879 kronor har beviljats. Turistbyråföreståndaren Ida Flygare är projektledare med målet att utveckla 20 stycken infopoints; utvalda platser där turister ska kunna bli informerade.

– Genom att ta fram infopoints utvecklar vi den verksamhet som turistbyrån fram tills nu bedrivit i kulturhuset, förklarar Ida Flygare.

Infopoint-projektet presenterades kortfattat i i ett pressmeddelande för några veckor sedan. En infopoint kan till exempel vara en mack, eller ett utvalt besöksställe där besökaren hittar turistinformation och fritt wi-fi. Den tidigare turistbyråpersonalen ska också ambulera till infopoints och ge information via ett fysiskt möte.

Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare för projektet med InfoPoints i Hässleholms kommun. Foto: Hässleholms kommun

– Syftet är att utveckla turistinformationen och anpassa den efter dagens användare, säger både Charlotte Nyberg-Bonnier och Ida Flygare.

De betonar att många numera själva söker sin information digitalt och att projektet är en viktig modernisering som de räknar med ska ge ett mervärde för både turisten och kommunen.

Varför berättades det inte samtidigt i pressmeddelandet om att kulturhusets turistbyrå skulle stängas?

– Vår tanke var att vi ska gå ut och informera när vi har hela planen klar, säger Ida Flygare.

Men, de två sakerna hänger väl ihop. Varför väljer ni att dela på informationen?

– Vi är tvungna att gå ut med informationen att vi fått pengar till projektet och därför handlade pressmeddelandet bara om infopoint-projektet. Vi ville inte ta den andra delen i det. Vi ville vänta med den informationen tills vi hade hela planen klar, förklarar hon.

Ansvarig chef, Charlotte Nyberg-Bonnier förklarar stängningen med att turistbyrån haft låga besökssiffror och därför till sist övervägande arbetat med kulturhusets biljettförsäljning.

– Vi måste utveckla oss och anpassa oss till hur verkligheten ser ut och att utveckla infopoints är idag det sätt vi ser att vi gör det bäst på, säger Charlotte Nyberg-Bonnier.

När kulturförvaltningen under förra året själv tog över biljettförsäljningen öppnade det upp för att stänga turistbyråkontoret.

Margreth Segerstein reagerar tydligt på att turistbyrån ska försvinna och framför att hon gärna sett att den blivit kvar.

Hon döljer inte sitt personliga engagemang för tanken att det ska finnas kvar en turistbyråfunktion i centrala Hässleholm. Att den absolut ska vara placerad i kulturhuset menar hon inte, men en renodlad turistbyrå vill hon ha kvar.

– Turistbyrån ligger bra och naturligt i kulturhuset och jag tycker den skulle kunna finnas kvar. Det första jag gör när jag kommer till en ny plats är att ta kontakt med turistbyrån. En sådan bör Hässleholm kunna ha råd att hålla sig med, säger Margreth Segerstein.

– Många av de som kommer i husbil tillhör den miljon svenskar som inte är uppkopplade och söker fakta på nätet, och även om, så vill de ha en människa att prata med, avslutar hon.

Hur ska biljettförsäljningen gå till nu när turistbyrån försvinner?

– Det blir ingen skillnad; kulturförvaltningen kommer att fortsätta med biljettförsäljningen i kulturhuset, svarar Margreth Segerstein.

Precis hur det ska ske har varken hon eller kulturchef Anders Rosengren idag ett svar på. Men någon försämring blir det inte, lovar de båda.

Kulturnämnden vill ge kulturhuset en rejäl ansiktslyftning, både invändigt och utvändigt. Foto: Lotta Persson

Kulturnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att sända en skrivelse från kulturchefen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen med en begäran om att få ta över turistbyråns lokal. I skrivelsen skissas också på hur kulturhuset skulle kunna fräschas upp.

Det är en rejäl ansiktslyftning som föreslås med syftet att hänga med i utvecklingen och att skapa ett välkomnade kulturhus. Turistbyråns lokaler föreslås läggas under kulturförvaltningen och byggas om. En tanke är att utöka utställningshallen och ge möjlighet för skapande verksamhet. En del av lokalen skulle kunna förvandlas till en butik med produkter med anknytning till verksamheten i huset. Kulturförvaltningens biljettförsäljning kan också tänkas fortsätta ske i lokalen, eller flyttas till bibliotekets lokaler.

– Vi hade redan börjat titta på att kulturhuset behövde förnyas, och det viktigaste för oss just nu är ändå att säkra tillgången till utställningshallen, poängterar Margreth Segerstein.

Skulle tillväxtavdelningen ha samarbetat mer med kulturförvaltningen och lyssnat in?

– Om kulturnämnden har fått för lite delaktighet eller inflytande i processen har jag inte några synpunkter på, svarar Charlotte Nyberg-Bonnier.

Enligt Charlotte Nygren-Bonnier har den tidigare tillväxtchefen fortlöpande informerat kommunalråden om projektet och därmed stämt av mot kommunledningen.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se