torsjö live

Medborgarpartiet stöder museiförslag och vill rädda Magnarp

Medborgarpartiet stöder museiförslag och vill rädda Magnarp

Medborgarpartiet stöder hembygdsföreningens förslag om ett museum i Kyrkskolan, från vänster Peter Alf, Madeleine Rask, Kay Alfredsson och Evert Storm. Foto: Lotta Persson

Medborgarpartiet stöder förslaget på ett stadsmuseum i Kyrkskolans lokaler. Det berättade partiföreträdarna Evert Storm, Peter Alf, Kay Alfredsson och Madeleine Rask vid en presskonferens i Kyrkskolans lokaler på fredagen.

– Vi vill värna om den historiska miljön, säger ordföranden Evert Storm.

Partiet vill också att kommunen ska satsa på Magnarpskolonin och menar efter ett besök på platsen att gården inte alls är i så dåligt skick som det framställts.

Ett museum skulle bidra till en samlad äldre miljö i centrum, anser Peter Alf. Foto: Lotta Persson

Peter Alf kände till skrivelsen från Västra Göinge Hembygdsförening om ett museum och lyfte frågan i partiet.

– Hembygdsmuséets nuvarande lokaler går inte att utveckla och har inte tillräckligt utrymme. Läget här i Kyrkskolan är centralt och det kan bli en sammanhållen äldre miljö, säger han.

Han tycker att Hässleholm har mycket historia att lyfta fram, exempelvis järnvägen, skolorna med bland annat landets första realskola och industrierna med landets första läkemedelstillverkning.

– Vi vill gärna stötta hembygdsföreningen i detta, de har tydligen inte sett någon reaktion från kommunen, säger han.

Bevarande av kulturmiljöer och byggnader är en viktig del av partiprogrammet för Medborgarpartiet, som bildades i efterdyningarna till striden om musikpaviljongen på T4-området.

Partiföreträdarna är också kritiska till hanteringen av villorna på Åkaregatan och planerna på att bebygga Paradiset.

– Det är hur dåligt som helst att kommunen kör över folk och överhuvudtaget inte lyssnar på argument om bevarande, säger Evert Storm.

-Människor har fått en felaktig bild av Magnarp, säger Kay Alfredsson. Foto: Lotta Persson

Kay Alfredsson påpekar att i det nya förslaget till fördjupad översiktsplan är musikpaviljongen fortfarande med som bevaransvärd, liksom villorna på Åkaregatan och Paradiset, trots att det redan är klart att de inte ska bevaras.

– För vår del tycker vi att det är ganska arrogant och provocerande att de finns med, säger Evert Storm.

Kay Alfredsson menar att de klokaste förslagen ofta kommer från medborgarna och att politiker och tjänstemän måste lyssna mer på dem. Han säger att han själv försökte göra det under sina många år som C-politiker. För det blev han ibland nedsättande kallad byapolitiker.

– Själv sa jag att det var en hederstitel. Det var ju Hästvedaborna som valt mig, klart att jag skulle lyssna på dem. Förslag från folket gick för det mesta igenom, men någon måste föra fram dem, säger han.

Han och de andra tror att invånarna gärna vill att Magnarp finns kvar. Anläggningen skulle kunna användas av fler än skolorna.

– Till exempel kunde äldre på äldreboenden få komma ut någon vecka, det behöver inte kosta några enorma summor, säger Evert Storm.

När de kom till Magnarp för ett studiebesök häromdagen hade de väntat sig en mer eller mindre förfallen gård, men fann något helt annat.

– Där fanns allt, modernt och välutrustat kök, stor matsal och logement med ett 30-tal sängplatser, ingen lyx, men i bra skick, sammanfattar de och ifrågasätter beräkningen att det skulle kunna kosta 3,5 miljoner att restaurera anläggningen till dugligt skick.

Peter Alf påpekar att det finns vissa brister i anpassning för personer med funktionsnedsättning. En av byggnaderna har dock en ramp.

– Det var en skam att föreslå nedläggning. Människor har fått en felaktig bild av Magnarp, säger Kay Alfredssom.

Han tycker egentligen inte att det spelar någon roll om det kostar tre eller fem miljoner att renovera anläggningen.

– Det är en god investering i vilket fall, säger han.

Frågan om Magnarpskolonins framtid pausades i höstas. Årets budget innehåller inga pengar till Magnarp. I förra veckan lämnade dock de rödgröna ett initiativärende i tekniska nämnden som ledde till ett beslut om att begära 1,5 miljoner kronor för att inleda renovering av Magnarpskolonin.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-02-16 Hembygdsföreningen föreslår stadsmuseum i Kyrkskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se