torsjö live

Kommunen ställer polisen till svars för bristande resurser

Kommunen ställer polisen till svars för bristande resurser

Kommunledningen kräver nu att polisen omprioriterar och höjer bemanningen i Hässleholm.

– Det upplevs som mycket negativt och frustrerande för kommunen och kommunledningen att polisen inte levererar en godtagbar bemanning som motsvarar de förväntningar som absolut ska ställas på svensk polis, skriver kommunalråden Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD och Lena Wallentheim (S) samt kommunchef Bengt-Arne Persson och säkerhetschef Anders Nählstedt i ett brev till polismyndigheten i region syd.

Polisen har inte tillräcklig bemanning i Hässleholm, enligt kommunledningen som kräver förstärkning. Foto: Lotta Persson

Brevet talar om ett gott samarbete med polisen, men också om att bemanningen sedan en tid tillbaka ”inte motsvarar kommunens och kommuninvånarnas förväntningar”.

Kommunledningen konstaterar att kommunens kostnader för väktare och ordningsvakter ökat till mer än det dubbla mellan åren 2011 och 2017, från cirka 1,5 till 3,2 miljoner kronor. Kommunen har också satsat flera miljoner kronor på ett mobilt team med fältsekreterare som främst arbetar med barn och ungdomar och ett tiotal miljoner kronor i säkerhetshöjande investeringar i kommunala verksamheter och byggnader.

Vid återkommande möten med polisledningen har kommunen fått information om bemanningen och att poliser från Hässleholm kommenderats till bland annat gränskontroller och skjutningar i Malmö. Men också Hässleholm har drabbats av våldsbrott som mord, skjutningar och misshandel.

– Otryggheten i vår kommun har ökat och resecentrum i Hässleholm upplevs idag som en mycket otrygg plats att besöka. Kommunen har också stora utmaningar med gängbildningar med ungdomar från olika kulturer som kräver stora förebyggande insatser, skriver kommunledningen.

Viss förståelse uttrycks för problematiken i andra delar av Skåne.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Robin Gustavsson (KD). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Men för den sakens skull kan inte Hässleholms kommunm och dess medborgare lämnas med otillräckliga resurser, skriver kommunledningen och uttrycker förhoppningen att polisledningen omprioriterar och bemannar Hässleholm med det antal poliser som behövs för att ”skapa ett tryggare Hässleholm”.

Brevet avslutas med fem frågor som kommunledningen vill ha svar på.

Kommunchef Bengt-Arne Persson. Foto: Urban Önell
Säkerhetschef Anders Nählstedt. Foto: Lotta Persson

– Hur många områdespoliser/bilar kommer lokalpolisområdet (före respektive efter sammanslagning med Osby) att ha för samtidig yttre tjänstgöring under dyget?

– Kommer denna bemanning att vara tillräcklig enligt er bedömning?

– Kommer det att finnas civil spaning och i så fall i vilken omfattning?

– Kommer det att finnas resurser för brottsförebyggande verksamhet?

– Hur kommer man att hantera uppgifterna om att man inte hinner kontrollera, undersöka eller utreda nätdrogsförsändelserna?

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se