torsjö live vers2

Både Hässlehem och förvaltaren dömda för falska vattenmätningar

Både Hässlehem och förvaltaren dömda för falska vattenmätningar

Hässlehem saknar rutiner för regelbunden kontroll av varmvattentemperaturer för att förebygga legionella. Bland annat därför var det kommunala bostadsbolaget medansvarigt till försvårande av miljökontroll när förvaltaren lämnade in falska mätprotokoll till miljökontoret. Foto: Berit Önell

Fastighetsförvaltaren på det kommunala bostadsbolaget Hässlehem lämnade uppsåtligen falska uppgifter om vattentemperaturer till miljökontoret. Hässleholms tingsrätt ser allvarligt på brottet på grund av de konsekvenser för låga vattentemperaturer kan få för människors hälsa och dömer därför förvaltaren för försvårande av miljökontroll. Han slipper dock fängelse. På grund av att utredningen tagit ovanligt lång tid nöjer sig tingsrätten med ett kraftigt bötesstraff på 100 dagsböter.

Hässlehem ska betala företagsbot på 75 000 kronor, också det rabatterat jämfört med åklagarens yrkande på 100 000 kronor. Tingsrätten slår fast att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, bland annat finns inte tydliga instruktioner för mätning av varmvattentemperaturer.

Det är nu nästan tre år sedan händelserna inträffade. Utredningen ger inte svar på varför åtalet dröjde så länge.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I juni 2015 lämnade förvaltaren in mätprotokoll för 64 lägenheter i Tyringe som svar på ett föreläggande från miljökontoret. Kravet gällde åtgärder för att alla tappställen i lägenheterna skulle ha minst 50-gradigt vatten för att förebygga spridning av Legionellabakterier. Den hyresgäst som under lång tid klagat på varmvattnet begärde ut protokollet och pratade med grannarna som inte fått besök av Hässlehem. Miljökontoret gjorde också egna stickprovsundersökningar.

Det visade sig att bara en lägenhet, den klagandes, faktiskt fått mätningar utförda. Genom att skriva att han inte kom in i två av de totalt 66 lägenheterna gav förvaltaren sken av att han besökt de övriga.

Förvaltaren erkände i polisförhör att inga mätningar utförts. Han förklarade att han gjort beräkningar av temperaturerna enligt en viss formel, att han lämnat in fler uppgifter än miljökontoret krävt och att det inte spelade någon roll att siffrorna var felaktiga eftersom det ändå stod klart att vattnet inte höll rätt temperatur. Tingsrätten anser att dessa uppgifter saknar betydelse.

Genom miljöinspektörens vittnesmål i rättegången anser tingsrätten det klarlagt att siffrorna var av betydelse för miljökontorets bedömning av hur akut situationen var och vilka åtgärder som behövde vidtas.

Tingsrätten bedömer att förvaltarens agerande inneburit ett allvarligt missbruk av den egenkontroll som lagstiftningen bygger på.

Hässlehems vd Stephan Persson kände inte till föreläggandet förrän efter att de falska mätvärdena lämnats in. Både hans och förvaltarens uppgifter i rättegången visade att beslutsstrukturen i bolaget är oklar. Tingsrätten konstaterar också att brottet begåtts av en person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll av verksamheten.

Både bolaget och förvaltaren ska betala sina egna rättegångskostnader. För Hässlehems del landar de på cirka 15 500 kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se