Gruppen-3a-328x120

Begär tre miljoner till sprinklers i p-garage

Begär tre miljoner till sprinklers i p-garage

Branden orsakade stora skador i parkeringsgaraget vid Norra Station. Foto: Lotta Persson

För att undvika fler förödande bränder i parkeringsgarage vill nu tekniska nämndens arbetsutskott att kommunstyrelsen anslår tre miljoner kronor för installation av sprinkleranläggning i parkeringsgaraget vid Norra Station.

– Vi vill ha sprinklers även i kulturhusets parkeringsgarage, men hann inte få fram någon ekonomisk kalkyl till det här sammanträdet, förklarar Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Kommunen krävde inte sprinklers när garaget vid Norra Station planerades och byggdes av Kunskapsporten. Sådana är inte heller lagstadgade, men branden i december aktualiserade frågan om utökat brandskydd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ett sprinklersystem i garaget hade med all sannolikhet förhindrat och begränsat brandens skadepåverkan, skriver fastighetschef Tobias Oscarsson i förslaget till beslut om investeringen.

Han konstaterar att branden fick stora samhällsekonomiska konsekvenser.

– Lyckligtvis förorsakade branden inte någon skada på liv och hälsa, däremot var påverkan för verksamheterna i byggnaden ytterst kännbar samt de materiella skadorna omfattande, skriver han.

Ledamöterna i arbetsutskottet var överens om beslutet. Enligt Arne Dahsltröm finns enighet även när det gäller garaget under kulturhuset. Kostnaden lär stanna på högst tre miljoner kronor även där.

– Det är inte exakt uträknat. Förmodligen blir det billigare i kulturhuset eftersom det redan finns sprinklersystem med vattentank på våningen ovanför, säger han.

Troligen kommer det ärendet upp på nästa sammanträde med arbetsutskottet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se