Begär tre miljoner till sprinklers i p-garage

Branden orsakade stora skador i parkeringsgaraget vid Norra Station. Foto: Lotta Persson

För att undvika fler förödande bränder i parkeringsgarage vill nu tekniska nämndens arbetsutskott att kommunstyrelsen anslår tre miljoner kronor för installation av sprinkleranläggning i parkeringsgaraget vid Norra Station.

– Vi vill ha sprinklers även i kulturhusets parkeringsgarage, men hann inte få fram någon ekonomisk kalkyl till det här sammanträdet, förklarar Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden.

Kommunen krävde inte sprinklers när garaget vid Norra Station planerades och byggdes av Kunskapsporten. Sådana är inte heller lagstadgade, men branden i december aktualiserade frågan om utökat brandskydd.

– Ett sprinklersystem i garaget hade med all sannolikhet förhindrat och begränsat brandens skadepåverkan, skriver fastighetschef Tobias Oscarsson i förslaget till beslut om investeringen.

Han konstaterar att branden fick stora samhällsekonomiska konsekvenser.

– Lyckligtvis förorsakade branden inte någon skada på liv och hälsa, däremot var påverkan för verksamheterna i byggnaden ytterst kännbar samt de materiella skadorna omfattande, skriver han.

Ledamöterna i arbetsutskottet var överens om beslutet. Enligt Arne Dahsltröm finns enighet även när det gäller garaget under kulturhuset. Kostnaden lär stanna på högst tre miljoner kronor även där.

– Det är inte exakt uträknat. Förmodligen blir det billigare i kulturhuset eftersom det redan finns sprinklersystem med vattentank på våningen ovanför, säger han.

Troligen kommer det ärendet upp på nästa sammanträde med arbetsutskottet.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com