torsjö live vers2

Väntar på bidrag för utredning av våtmark på Hovdala

Väntar på bidrag för utredning av våtmark på Hovdala

Ska jordbruket och gödslingen stoppas och våtmarker istället anläggas på Hovdalaområdet för att minska näringstillförseln till åarna och Finjasjön? Kommunen och Hibab vill nu utreda frågan med stöd av statliga bidrag. Foto: Berit Önell

Kommunen ska nu söka bidrag för att komma igång med den fördröjda utredningen av förutsättningarna för att anlägga våtmarker på Hovdala. Först om och när statligt så kallat LONA-bidrag på 500 000 kronor beviljats påbörjas utredningen. Det blev resultatet av ett informellt möte för några veckor sedan mellan kommunen och det kommunala bolaget Hibab. Det är också vad tekniska nämndens arbetsutskott nu beslutat föreslå tekniska nämnden.

Frilagt har tidigare avslöjat turerna kring vem som ska hålla i den av kommunfullmäktige i januari 2017 beslutade utredningen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tekniska nämnden, som först fick uppdraget av fullmäktige, beslöt att skicka det tillbaka till kommunledningen för omdirigering till Hibab som markägare, vilket kommunledningen först beslöt att inte göra. Ärendet var sedan ”försvunnet” i mer än sju månader innan Hibab fick frågan om att hålla i utredningen. I början på december beslöt Hibab att inte hålla i utredningen. Genom ett missförstånd gav kommunledningskontorets handläggare, kommunjurist Magnus Gjerstad, dock bolaget anstånd till den 18 februari.

Vid mötet den 20 februari var alla parter på plats och kunde komma fram till gemensamma förslag. De innebar att tekniska nämnden ska ansvara för utredningen och stadsbyggnadskontoret och Hibab bistå vid behov. Kommunekolog Lars-Erik Williams ska söka LONA-bidrag, Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdssatsningar. Kommunen finansierar tio procent, det vill säga 50 000 kronor utöver de förväntade 500 000 i bidrag. Utredningen förväntas alltså kosta cirka 550 000 kronor.

Arne Dahlström, ordförande i tekniska nämnden, säger att han fått informationen att det är till 99 procent säkert att kommunen får bidraget. När besked kommer vet han inte säkert, men förhoppningen är att det blir i juni. Om bidraget skulle utebli ska utredningen ändå göras.

Tekniska nämndens arbetsutskott var enigt i sitt beslut.

Utredningen föreslogs i en motion av Håkan Spångberg, tidigare SD, numera Kommunens röst.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se