torsjö live vers2

Ny ”affär”?

Ny ”affär”?

INSÄNDARE. En kort notis i NSK 20180315 rubricerad ”Köper tomt för 4,7 miljoner” oroar.
Vi medborgare, skattebetalare, har på senare tid sett Tekniska nämnden sälja billigt. Står vi nu inför en ”affär” där Tekniska nämnden kommit på idén att köpa dyrt där man tidigare sålt billigt?
Nämnden avser köpa fastigheten Intendenten 3 som ligger på T4-området. Fastigheten ägs av företaget K-Fast T4 AB i vars styrelse vi återfinner ett känt namn Karlsson, Karl Ove Jakob!
Med anledning av tidigare ”affärer” i vilka Tekniska nämnden figurerat finns det nu anledning att kräva ”alla fakta” på bordet. Detta innan någon ny affär genomförs. Särskilt i skenet av det som tidigare utspelat sig på T4-området. Vi är många som har Musikpaviljongen med omgivande park och byggherren Jakob Karlssons agerande i färskt minne.
Så, Tekniska nämnden alla fakta på bordet som ligger till grund för att ni nu föreslår kommunstyrelsen finansiera ett köp av Intendenten 3 genom upplåning!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se