torsjö live vers2

Inga klara besked om ungdomens hus

Inga klara besked om ungdomens hus

En fritidsgård i Hässleholms mitt – det är en tanke som stötts och blötts i flera år. Frågan är nu utredd – men kommunens tjänstemän och politiker är förtegna om de samtal som förs internt.

– Klart är dock att det finns ett behov av ett centralt beläget ungdomens hus, säger projektledaren Catharina Hjalmarsson på kulturförvaltningen. Så mycket kan jag säga.

I gruppen som utrett frågan om ett Ungdomens hus ingår bland andra, från vänster, ungdomsambassadörerna Omar Al-Ganas och Malin Tillman, Markus Jensen, verksamhetsledare på Mötesplats Ljungdala, och Catharina Hjalmarsson, projektledare, kulturförvaltningen. Foto: Urban önell

Däremot hävdar hon att det är för tidigt att yttra sig om var ungdomens hus ska ligga och vilket koncept mötesplatsen kan komma att få. Allt är än så länge idéer och ett analysföretag tittar på de enkätsvar som samlats in av kommunens ungdomsambassadörer Omar Al-Ganas och Malin Tillman, vilka anställts för att utreda frågan. Synpunkter på ett eventuellt ungdomens hus samlades också in vid en idéverkstad den 7 februari. Omkring 500 ungdomar har haft möjlighet att yttra sig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunledningen, med bland andra kommunchefen Bengt-Arne Persson, kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) och kulturchefen Anders Rosengren hade ett inledande möte fredagen den 16 mars där frågan diskuterades med tjänstemännen och ungdomsambassadörerna som genomfört utredningen. Vad som sades där vill Catharina Hjalmarsson inte kommentera i detalj.

– Det finns inget färdigt förslag, säger hon. Vi kan varken säga bu eller bä.

I förra veckan fick hon dock möjlighet att titta på en del centralt belägna lokaler. Genomgången genomfördes tillsammans med Omar Al-Ganas och representanter från tekniska förvaltningen. Förutom att han är ungdomsambassadör representerar Omar Al-Ganas SSU i Hässleholm där han är ordförande. Någon självklar placering av ett ungdomens hus gick inte att hitta, dessutom är det ofta så att flera kan vara intresserade av en attraktiv lokal, om en sådan blir ledig.

Kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) är i likhet med Catharina Hjalmarsson förtegen om hur diskussionerna förlöpte mellan politiker och tjänstemän vid mötet.

– Vi har redan två ungdomsgårdar i Hässleholm, på Markan och Ljungdala. Ett centralt beläget ungdomens hus ska ses som ett komplement, säger han.

Även Catharina Hjalmarsson verkar vara inne på tanken att de nuvarande fritidsgårdarna inte fullt ut fyller de behov som finns.

– Markan är inte uträknad, men många ungdomar tycker att det är för långt att gå dit.

I augusti månad är det meningen att det färdiga förslaget ska komma upp till behandling på politisk nivå där de avgörande besluten fattas.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se