torsjö live

Motioner för att öka insynen i kommunala bolag

Motioner för att öka insynen i kommunala bolag

Efter att sex kommuninvånare blev utkörda ur stadshuset vid Hässlehems bolagsstämma motionerar flera politiker nu om att medborgarna ska få större insyn i de kommunala bolagen. Foto: Berit Önell

Två motioner med förslag på ökad insyn i de kommunala bolagen lämnades in till kommunfullmäktige i samband med måndagens sammanträde.

Flera politiker agerar efter kontroversen i stadshuset i torsdags eftermiddag då en grupp kommuninvånare som ville delta i Hässlehems bolagsstämma blev avhysta.

De rödgröna, Lena Wallentheim (S), Per-Åke Purk (V), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Svensson (C ) föreslår att de helägda kommunala bolagen en gång om året ska informera fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare (medborgarna).

I motionen förklarar de att endast ett ombud har rösträtt vid varje bolagsstämma. Ombudet utses av kommunstyrelsen som också ger ombudet en instruktion att följa.

– Ombudet har utöver detta inga andra befogenheter, skriver motionärerna.

Enligt bolagens bolagsordning, som kommunfullmäktige beslutat om, har alla ledamöter i kommunstyrelsen närvaro- och yttranderätt vid stämmorna. Det gäller även en företrädare för varje parti som är representerat i fullmäktige men inte har företrädare i kommunstyrelsen. Därutöver ger aktiebolagslagen möjlighet för stämman att besluta om vilka som har rätt att delta, om alla aktieägare på stämman är överens. Eftersom kommunen äger alla aktier är det ombudet som har beslutanderätten.

– Det har nu kommit in önskemål från kommuninvånare om att man få en bättre insyn i bland annat de kommunala bolagens verksamheter. Ett sätt att tillmötesgå denna önskan är att se till att fullmäktiges ledamöter, ersättare och åhörare (medborgare) årligen får en bra information från bolagen, skriver de rödgröna.

Informationen ska gälla bolagens verksamhet utifrån ägardirektivet och vilka framtidsplaner bolaget har, för att öka insyn och kunskap.

Politiska vilden Anita Johannesson som tillhör det nybildade partiet Kommunens röst föreslår istället att bolagsordningarna ska ändras så att allmänheten får tillträde till stämmorna, så som Sveriges kommuner och landsting, SKL, förespråkar.

– Transparens och öppenhet bör råda i all kommunal verksamhet, så även i kommunala bolag, men så är inte fallet i Hässleholms kommun, skriver hon.

Hon yrkar att bolagsordningarna ska ses över i syfte att allmänheten ska ha rätt att närvara vid stämmorna efter anmälan om deltagande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se