torsjö live vers2

Fullmäktige ville ha alternativ till utbyggnad av Ekegården

Fullmäktige ville ha alternativ till utbyggnad av Ekegården

Lena Wallentheim (S) och de övriga rödgröna gick efter ajournering med på att ta fram alternativa förslag till utbyggnad av Ekegården för att undvika att kommunen tvingas acceptera Kunskapsportens hyresavtal hur dyrt det än blir. Foto: Lotta Persson

Alternativa lösningar ska presenteras innan hyresavtal för Kunskapsportens utbyggda äldreboende Ekegården skrivs under. Med det tillägget beslöt kommunfullmäktige efter ajournering att godkänna genomförandeavtalet.

– Det blir en signal att vi inte accepterar vilken hyresnivå som helst, förklarade kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som kom med förslaget.

Han konstaterade också att det så kallade förgävesavtal som tvingar kommunen att betala Kunskapsportens projekteringskostnader om det inte blir någon affär redan är tecknat av tekniska förvaltningen inför den förstudie som tagits fram.

Patrik Jönsson ville att kommunen skulle erbjuda Kunskapsporten att sälja tillbaka Ekegården till kommunen, alternativt säga upp avtalet. Foto: Lotta Persson

Patrik Jönsson (SD) argumenterade för återremiss för att i första hand uppmana Kunskapsporten att sälja tillbaka Ekegården till kommunen. I andra hand ville han söka alternativa lösningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är inte tu tal om att det finns ett behov av en utbyggnad. Vi är i grunden positiva till det, men inte i Kunskapsportens regi, sa han.

Han påminde om kommunens försäljning av Ekegården och Kaptensgården till Kunskapsporten för ett billigt pris och det följande köpet av trygghetsboendet Pärlan från samma företag till ett betydligt högre pris.

– Vi vill inte fortsätta med det här avtalet. Jag vet att vi redan frågat om Kunskapsporten vill sälja tillbaka Ekegården. Men denna gång ska vi vara tydliga och säga att antingen säljer du eller får du stå där med din byggnad, vi tänker inte fortsätta med någon verksamhet där, sa han och riktade sig till Kunskapsportens vd Joakim Ollén.

Lars Johnsson konstaterade att behovet av bättre personallokaler, kontor med mera diskuterats under många år och att behovet av fler boendeplatser är stort.

– Äntligen finns det ett förslag på kommunfullmäktiges bord, sa han, men uttryckte viss frustration över att riktlinjer för investeringar samtidigt stod på dagordningen.

Enligt riktlinjerna ska alternativa lösningar redovisas. Lars Johnsson föreslog därför att även detta ärende skulle kompletteras av tekniska nämnden.

– Annars saknar vi handlingsutrymme och har bara att acceptera den hyra som Kunskapsporten föreslår, sa han.

Lars Johnsson föreslog tillägget om redovisning av alternativa lösningar för att kommunen ska ha handlingsutrymme. Foto: Lotta Persson

Han förtydligade att alternativen skulle kunna vara både att bygga i kommunens egen regi och att hyra av annan privat aktör.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) höll till stora delar med Patrik Jönsson.

– En sak är klar, försäljningen av Ekegården och Kaptensgården var en av de sämre affärerna kommunen gjort. Vi i S protesterade också och reserverade oss angående Pärlan. Det finns många gamla synder. Men personalen på Ekegården har en ganska dålig arbetsmiljö, därför har vi sagt ja till förslaget om utbyggnad, sa hon.

Hon konstaterade också att kommunen måste ha andra äldrevårdsplatser om avtalet med Kunskapsporten skulle sägas upp.

Björn Widmark (FV) ansåg inte att det räckte att ajournera för att ta ställning till ett förslag i den omfattning det gällde och stödde förslaget på återremiss.

– Ni hörde vad Lars Johnsson sa – om vi inte tar fram fler förslag får vi vara beredda att acceptera vilken hyresnivå som helst. Skulle ni skriva på ett sånt avtal? Så hanteras pengar i vår kommun, sa han.

Han undrade också hur en avdelning på Högalidshemmet kunde stängas om behovet av platser var så stort.

– Ska de ersättas av Kunskapsportens boende?

Fullmäktige kunde trots allt fatta beslut efter ajournering i tio minuter. Lena Wallentheim meddelade att de rödgröna stödde Lars Johnssons förslag, men betonade att utredningen inte fick dra ut på tiden. I höst måste alternativen vara klara så att kommunfullmäktige kan ta ställning till både dem och Kunskapsportens förslag till hyresavtal.

Genomförandeavtalet klubbades efter två voteringar. SD och FV reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se