torsjö live

Fullmäktige ville ha alternativ till utbyggnad av Ekegården

Alternativa lösningar ska presenteras innan hyresavtal för Kunskapsportens utbyggda äldreboende Ekegården skrivs under. Med det tillägget beslöt kommunfullmäktige efter ajournering att godkänna genomförandeavtalet. – Det blir en signal att vi inte accepterar vilken hyresnivå som helst, förklarade kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som kom med förslaget. Han konstaterade också att det så kallade förgävesavtal som […]

Kördes ut ur stadshuset vid Hässlehems bolagsstämma Bolagsordningarna ska ses över

Sex kommuninvånare som begärt att få närvara vid Hässlehems bolagsstämma den 22 mars kördes bryskt ut ur stadshuset av kommunjuristen Magnus Gjerstad. – Vi stödjer oss på aktiebolagslagen, vi har rätt att bevaka våra intressen på årsstämman, säger Ronny Larsson, en av de utkörda. Hässlehems bolagsordning ger dock inte den möjligheten, trots att Sveriges kommuner […]

Skövla inte mer skog

INSÄNDARE. Läste reportaget i NSK 21/4 angående ny detaljplan för bl a Pollenvägen. All heder åt Folkets Väl, som i vanlig ordning har förnuftiga och raka synpunkter. Ni gör verkligen skäl för namnet!Fler partier i kommunen borde ta ställning för att behålla de skogsområden, med bäckar och ett rikt djurliv, som finns i vår stads närhet. Speciellt de […]

”Gängkrig” i stadshuset?

INSÄNDARE. ”Det kom hit ett gäng”. Så respektlöst uttrycker sig kommunjuristen Magnus Gjerstad i NSK om en grupp medborgare och delägare som infunnit sig till Hässlehem AB:s nu så omtalade bolagsstämma. Gjerstads agerande i korridoren utanför sammanträdeslokalen var exempellöst. Utan att presentera sig undrade han hur vi hade kommit in i stadshuset och lät bryskt […]