torsjö live vers2

Kördes ut ur stadshuset vid Hässlehems bolagsstämma Bolagsordningarna ska ses över

Kördes ut ur stadshuset vid Hässlehems bolagsstämma Bolagsordningarna ska ses över

Fem av de sex som blev bryskt utkörda ur stadshuset när de ville vara med på Hässlehems bolagsstämma, från vänster Lars Nord, Madeleine Rask, Glenn Eriksson, Evert Storm och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell

Sex kommuninvånare som begärt att få närvara vid Hässlehems bolagsstämma den 22 mars kördes bryskt ut ur stadshuset av kommunjuristen Magnus Gjerstad.

– Vi stödjer oss på aktiebolagslagen, vi har rätt att bevaka våra intressen på årsstämman, säger Ronny Larsson, en av de utkörda.

Hässlehems bolagsordning ger dock inte den möjligheten, trots att Sveriges kommuner och landsting rekommenderat att allmänheten ges närvarorätt. Stämman hade ändå enligt aktiebolagslagen kunnat besluta om att välkomna besökarna, men Lena Wallentheim (S), som var det enda ombudet för aktieägarna i det helägda kommunala bolaget, menar att bolagsordningen står över lagen.

De sex medborgarna ville bland annat ta del av hur ansvarsfriheten skulle hanteras efter att Hässlehem dömts för fusk med vattentemperaturkontroller.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De överväger nu att JO-anmäla bemötandet.

Att Hässlehems nuvarande bolagsordning hanterades så att den hindrade allmänhetens närvaro vid bolagsmötet verkar stå klart. Helt klart verkar det också vara att kommunledningen väckts upp av det inträffade och att samtliga bolagsordningar i de kommunala bolagen nu kommer att ses över.

– Vi blev utkörda, men vi är inte överkörda, sammanfattar Ronny Larsson händelsen.

Kommunjuristen Magnus Gjerstad stoppade Ronny Larsson med flera i dörren och vägrade ta emot deras frågor. Foto: Glenn Eriksson

Magnus Gjerstad hävdar att han bara gjorde sitt jobb när han delgav gruppen skälet till varför de måste lämna stadshuset. Hans version är att gruppen betett sig fel och tagit sig in i stadshuset genom att föra receptionisten bakom ljuset.

– De sa till receptionisten att de kallats till bolagsstämman, men det hade de inte och därmed tog de sig in i stadshuset utan att vara inbjudna, säger juristen.

Ronny Larsson och Evert Storm, talespersoner för de som avvisades, förnekar båda den beskrivningen. De berättar en helt annan historia.

– Kommunjuristen uppträdde mycket hotfullt och ohövligt. Han presenterade sig inte ens. Röt bara att vi skulle gå ut och talade om att kalla på polis och vi tog alla mycket illa vid oss, säger Evert Storm.

Glenn Eriksson hade förberett skriftliga frågor till stämman. När gruppen inte blev insläppt försökte han överlämna dem till Gjerstad som inte tog emot dem.

Frågorna gällde bland annat om någon av de ansvariga blir ersättningsskyldig gentemot bolaget eller inte borde beviljas ansvarsfrihet på grund av domen.

Gruppen hade förväntat sig att den som fattade beslutet om att de inte fick närvara också skulle ge dem beskedet. De hade anmält sig i stadshusreceptionen och ledsagats till andra plan av receptionisten, som knackat på den öppna dörren till rummet där stämman skulle hållas. Genom dörröppningen såg och hörde de några redan inkomna stämmodeltagare och de hörde också beskedet att receptionisten skulle be gruppen vänta utanför. Dörren stängdes när receptionisten gått ut.

– Vi blev mycket överraskade och beklämda över hur vi sedan bemöttes. Lena Wallentheim borde varit den som gav oss svaret på vår önskan att närvara, tycker Evert Storm och Ronny Larsson.

Fyra av de sex är medlemmar i det nystartade Medborgarpartiet, men betonar att försöket att få var med på bolagsstämman inte har någon koppling till partiet.

– Det var min egen idé och när jag berättade om den var det fler som ville följa med, förklarar Ronny Larsson.

– Vi hade i god tid frågat kommunledningen om att få närvara vid Hässlehems bolagsstämma den 22 mars, berättar han.

På morgonen måndagen den 19 mars sände han ett mejl till kommunchefen där han bad om svar på om de sex kunde få närvara på Hässlehems bolagsstämma 22 mars.

Samma dag på eftermiddagen fick han ett svar från kommunens jurist Magnus Gjerstad. Svaret beskrev Hässlehems bolagsordning och att den inte medger allmänhetens närvaro.

Ronny Larsson och gruppen resonerade vidare och tyckte att de kunde luta sig mot aktiebolagslagen. Den säger bland annat att aktieägarna har rätt att delta och att den som inte har en inskriven rättighet att närvara vid en bolagsstämma ändå kan fråga stämman och beviljas lov att närvara – om samtliga närvarande ägare ger sin tillåtelse. Ytterligare samtal med juristen följde och gruppen bad att få svar baserat på aktiebolagens öppning.

Gruppen kontaktade även på onsdagen Hässlehem för att höra deras inställning.

Hässlehems VD Stephan Persson svarade sent på onsdagseftermiddagen Evert Storm på den begär han på morgonen lämnat in på Hässlehems kontor.

– Stephan Persson hälsade oss att han inte för egen del kom att hindra vår närvaro, berättar Evert Storm.

Styrkta av detta svar beslöt gruppen att gå vidare och pröva om deras tolkning av aktiebolagslagen skulle kunna öppna upp dörren till bolagsstämman. De tyckte sig ha rätten att testa och att de nu tydligt ställt frågan till kommunstyrelsen.

Ett slutgiltigt svar på sin förfrågan tyckte sig de sex ändå få först minuterna före bolagsstämman. Och då på ett sätt som inte alls var värdigt.

Det bemötandet lyfte Ronny Larsson för gruppens del med kommunchefen Bengt-Arne Persson under fredagen.

– Jag kan inte under några omständigheter acceptera ett sådant bemötande av en kommunal tjänsteman. Det måste kommunchefen ta tag i, säger Ronny Larsson.

Stämmans enda ombud, Lena Wallentheim (S), skyndade förbi i korridoren bakom den låsta glasdörren. Foto: Glenn Eriksson

Gruppen är undrande och kritiska till mycket i turerna kring hur deras fråga togs om hand och besvarades. En undran rör varför inte Lena Wallentheim trädde fram.

– Hon var den som borde ha gett oss beskedet, säger både Ronny Larsson och Evert Storm.

Magnus Gjerstad bekräftar resonemanget att Lena Wallentheim var den som enligt aktiebolagslagen kunde ha gett de sex tillåtelse att närvara. Genom den nuvarande bolagsordningen kommer den person som kommunstyrelsen till varje bolagsstämma utsett till ägarrepresentant därmed att helt ensam få denna makt. I praktiken företräder hen därmed kommunens drygt 50 000 invånare.

Visste du om att du hamnade i den positionen, Lena Wallentheim?

– Min roll som ägarrepresentant och mina skyldigheter och mandat att agera på stämman är jag helt klar över, men detta att ta ställning till en begäran om att ge allmänheten tillträde förstod jag först nu när frågan aktualiserade. Det har inte varit uppe tidigare och jag tror inte någon av oss funderat så mycket över det, svarar Lena Wallentheim.

Hon tycker också att hon fick frågan alldeles för sent och att det skapade en stress.

Vad beror det på?

– Vi får titta över allt detta nu och fundera hur vi ska ha det. Vi behöver fundera över om vi ska ändra i bolagsordningen eller bli tydligare med vad som gäller, svarar Lena Wallentheim.

Varför valde du inte att ge gruppen tillträde till stämman? Vad hade kunnat hända?

– Jag hade inte fått en instruktion från kommunstyrelsen som sa att jag skulle göra det, så jag valde då att höra med ledningen. Jag förankrade med kommunstyrelsens ordförande. Tillsammans beslöt vi i ledningen gå på linjen att följa bolagsordningen. Något annat tycker vi inte att vi kan göra. Men vi kommer att se över detta nu efter denna händelse, säger hon.

Varför trädde inte du, som var den som hade makten och beslutet i din hand, själv fram och gav beskedet till gruppen?

– Det var juridiska förklaringar som jag bedömde kommunens jurist bättre kunde ge svar på, förklarar Lena Wallentheim.

Hon blev utsedd till ombud vid stämman vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars. Då fick hon också ta del av årsredovisningen och instruktion inför stämman att bevilja ansvarsfrihet. Årsredovisningen, som Frilagt tagit del av, nämner inte problemen med vattenmätningarna. Domen i Hässleholms tingsrätt kom dock först den 14 mars.

Ronny Larsson begärde också ut årsredovisningen, men nekades med motiveringen att den inte var färdigställd.

Gruppen har en stark oro för att en person inte på egen hand ska klara av att greppa ansvaret som ombud på stämman.

– Det är inte rimligt varken kompetensmässigt eller att tro att en person ska ha modet att ta upp och ifrågasätta känsliga saker, säger Evert Storm.

– Och varför skulle vi inte ha öppenhet, undrar både Evert Storm och Ronny Larsson retoriskt.

Besvikelsen över hur de hanterats och att de inte släpptes på bolagsstämman känner gruppen idag uppvägs av att de upplever att de fått igång samtalet om hur Hässleholms kommun framåt ska ha det med allmänhetens insyn i kommunala bolag.

– Vi tycker signalerna från SKL om öppenhet är väldigt tydliga och att kommunen ska lyssna, säger gruppens båda talespersoner.

Gruppens kritik och påståenden om slutenhet och att allmänheten ska känna oro för bolagsordningarna avvisar Lena Wallentheim och hon ser inga hot mot demokratin. Men hon välkomnar samtalen och är öppen för förändringar.

– Tills vi tagit annat beslut följer vi bolagsordningen. Detta är representativ demokrati. Inget döljs; allt som ska vara öppet är öppet, säger Lena Wallentheim.

Lotta Persson
Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se