torsjö live vers2

”Gängkrig” i stadshuset?

”Gängkrig” i stadshuset?

INSÄNDARE. ”Det kom hit ett gäng”. Så respektlöst uttrycker sig kommunjuristen Magnus Gjerstad i NSK om en grupp medborgare och delägare som infunnit sig till Hässlehem AB:s nu så omtalade bolagsstämma. Gjerstads agerande i korridoren utanför sammanträdeslokalen var exempellöst. Utan att presentera sig undrade han hur vi hade kommit in i stadshuset och lät bryskt klargöra att vi omedelbart skulle lämna stadshuset. Han nekade blankt till att lyssna och ta emot dokument som kunnat klargöra varför vi delägare var där.
Ronny Larsson och vi andra i ”gänget” var osäkra på vem Gjerstad var eller varför han uppträdde på detta sätt utan att ta reda på vem eller vilka han hade framför sig. Ronny Larsson presenterade sig och bad att få veta vem denne man var som uppträdde så respektlöst och nedlåtande mot sina medmänniskor. Vi som var där fick först då veta att det var kommunjuristen Magnus Gjerstad.
Ni politiker som använde kommunjuristen som försvarsmur och förskansade er bakom stängda dörrar till er vill vi rikta några ord. I Sveriges Rikes Lag kan vi i Regeringsformen läsa en fantastisk första mening: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Vi kan också läsa att ”den offentliga makten utövas under lagarna”.
Vi har kommunalt självstyre men också kommunfullmäktige måste i sina beslut ta hänsyn till de lagar Riksdagen stiftar! En kommunjurists uppgift kan bland annat tänkas vara att se till att politikers beslutsunderlag inte står i strid mot lagen. När beslut redan fattats kan detta, och det kan vi nu se, få konsekvenser.
Vi som så bryskt avvisades i stadshuset ansåg oss i vår avsikt att delta i stämman ha stöd i aktiebolagslagen och Sveriges Kommuner och Landstings exempel på bolagsordning där det sägs att ”Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma”. Med vilken rätt kommunjurist Magnus Gjerstad avvisade oss delägare kommer han och andra sannolikt få tillfälle att förklara i annat sammanhang.
Till kommunalrådet politikern Lena Wallentheim (S), på stämman såvitt kan förstås ensamt ombud för samtliga delägare och kommuninvånare, till styrelseordföranden politikern Erik Littke (L), Vd:n Stephan Persson och till övriga politiker som befann sig bakom stängda dörrar vill vi säga: Ni talar ofta om öppenhet och kommunikation men nu undrar vi som var på plats och många med oss huruvida ni hade något att dölja. Ni allmänhetens tjänare var oförhindrade att själva komma ut och ägna några minuter åt att lyssna på oss som var på plats där ute i korridoren. Förmodligen skulle då den olyckliga situation som nu utvecklat sig aldrig behövt uppstå. För ett ögonblick dök ordet skäms upp i sammanhanget men det ska förmodligen mycket mer till mer till för att skammens rodnad ska blossa upp på någon politiker eller vd:s kinder också i detta olustiga sammanhang.

”Gänget”
Ronny Larsson, Ewert Storm, Lars Nord,

Madeleine Rask, Glenn Eriksson, Gustav Huszar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se