Gruppen-3a-328x120

Utbyggnad av Ekegården ska avgöras av fullmäktige för att undvika ”en Pärlan” till

Utbyggnad av Ekegården ska avgöras av fullmäktige för att undvika ”en Pärlan” till

En utbyggnad av Kunskapsportens äldreboende Ekegården i Hässleholm med 20 nya platser ligger imorgon, måndag, på kommunfullmäktiges bord. Beslutet gäller denna gång ett genomförandeavtal som reglerar utbyggnaden fram tills att hyresavtal tecknas. När hyreskostnaden är klar får fullmäktige ta ställning på nytt innan hyresavtalet skrivs under av tekniska nämndens ordförande. Säger fullmäktige nej får kommunen dock betala Kunskapsportens projekteringskostnader.

Utbyggnaden av demensboendet Ekegården och slutgiltigt hyresavtal ska godkännas av kommunfullmäktige. Det ska inte bli ”en Pärlan” till. Foto: Berit Önell

Kommunen sålde 2009 äldreboendena Ekegården och Kaptensgården till Kunskapsporten som en del i en komplicerad och kritiserad affär där Kunskapsporten förvärvade marken där trygghetsboendet Pärlan och Citygross-butiken ligger samt åtog sig att bygga trygghetsboendet. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) skrev under hyresavtalet utan att informera kommunfullmäktige och avtalet diariefördes inte förrän nästan två år senare, efter påstötningar från revisorerna. I avtalet förband sig kommunen att stå för hyreskostnaderna på 10,7 miljoner kronor per år i 15 år, oavsett om lägenheterna blev uthyrda eller inte, totalt cirka 160 miljoner kronor. Kritiken ledde till att kommunen köpte trygghetsboendet för 171,5 miljoner kronor och sänkte hyrorna rejält. Innan dess hade inte en enda lägenhet hyrts ut. På grund av att Urban Widmark inte haft befogenhet att skriva under avtalet beviljade fullmäktige inte honom ansvarsfrihet för året 2012. Men beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde det eftersom avtalet undertecknades redan 2010.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Behovet av en utbyggnad av Ekegården har diskuterats länge. Boendeplatser behövs och Ekegården saknar dessutom de personalutrymmen som krävs samt kontor och sammanträdesrum.

Med de nu föreslagna 20 nya platser får boendet totalt 60 platser på totalt drygt 5 000 kvadratmeter.

En förstudie med preliminära ritningar är redan gjord och ett projekteringsavtal tecknat för ett år sedan mellan kommunens tekniska förvaltning och Kunskapsporten. Om inte bygglov beviljas senast den 31 december 2018 måste kommunen ersätta Kunskapsporten för utrednings- och projekteringskostnader.

Genomförandeavtalet innebär att om- opch tillbyggnadsarbetena ska genomföras och två alternativa hyresavtal upprättats, ett på tio år och ett på 15 år. Tillträdesdagen är planerad till den 1 november 2020.

Sedvanlig upphandling är inte aktuell eftersom Kunskapsporten äger byggnaden. Kommunfullmäktige föreslås istället besluta om ”ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering”. Kunskapsporten ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenadavtal. Efter att anbud kommit in ska bolaget göra en kalkyl och utifrån den ta fram en preliminär hyra.

Ursprungligen var förslaget att tekniska nämnden på egen hand skulle besluta om genomförandeavtalet. Nämnden överlämnade sedan frågan till kommunledningen som alltså beslöt att låta fullmäktige avgöra.

Tekniska nämndens ordförande föreslås underteckna genomförandeavtalet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att kommunstyrelsens ordförande skulle underteckna slutgiltigt hyreskontrakt, inklusive hyresnivå. I kommunstyrelsen blev beslutet istället, efter förslag från oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), att tekniska nämndens ordförande ska skriva under dessa handlingar, efter beslut av kommunfullmäktige.

– Skälet är att vi inte vill ha en Pärlan på nytt. Hyresavtalet får inte bara skrivas på av kommunstyrelsens ordförande. När vi har alla korten på bordet är det kommunfullmäktige som ska säga ja eller nej. På det sättet kan vi också pressa kostnaderna så mycket som möjligt. Sedan kan man vilja ha det fast det blir dyrt, men Pärlan föll ju mellan stolarna, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) till Frilagt.

Kommunen betalar idag en hyra på 2,5 miljoner kronor per år för Ekegården. Hyresavtalet, som tecknades 2009 gäller till och med 2022-06-30.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se