torsjö live

Villaförening överklagar kommunens vägran att fullfölja fiberavtal

Villaförening överklagar kommunens vägran att fullfölja fiberavtal

Villaföreningen Ljungdala byar drar kommunen inför domstol för att få fiber enligt avtalet med Hessleholms Network. Senast den 10 april måste kommunen förklara varför den inte vill fullfölja avtalet med samfälligheten.

Villaföreningen Ljungdala byar överklagar kommunstyrelsens beslut att inte fullfölja avtalet med Hessleholm Network om att installera fiber. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen beslöt den 28 februari att inte fullfölja avtalen med fyra villaföreningar på Ljungdala. Skälet är främst att avtalen tecknades utan kommunens vetskap kort innan kommunen tog över Hessleholms Network. Istället uppmanas de enskilda villaägarna att teckna enskilda avtal med kommunen, till samma pris som andra villaägare.

Ljungdala byar hävdar bland annat att kommunala tjänstemän var fullt informerade och till och med dikterade villkoren i avtalet med Hessleholm Network som tecknades den 29 juni 2016. Två dagar senare blev kommunen ägare till bolaget.

– Det kan inte vara lagligt att vägra fullfölja ett avtal som ingått i kommunens köp av Hessleholm Network, skriver Ljungdala byar och betonar att kommunen inte sagt upp avtalet.

Därmed menar föreningen att kommunen bryter mot avtalslagen.

Föreningen med 53 villaägare vänder sig också emot att kommunen vill teckna avtal med varje enskild fastighetsägare.

– Detta är en omöjlig lösning eftersom fiberkabeln måste anläggas på samfällighetens mark, skriver Ljungdala byar.

Kommunen kan alltså inte lägga fiber utan avtal med föreningen.

Föreningen konstaterar att kommunen inte har redovisat hur dessa frågor ska lösas. Något förslag till nytt avtal finns inte. Därför menar föreningen att kommunstyrelsens beslut strider både mot likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen och lagen om förvaltning av samfälligheter.

Tomrör där fiberkabeln kan dras är redan nedgrävda på samfällighetens mark.

– Ärendet är inte färdigberett och innebär att kommunen avser annektera samfällighetens fiberrör utan avtal, skriver föreningen.

Ljungdala byar yrkar att förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se