Gruppen-3a-328x120

Villaförening överens med kommunen – får fiber inom en månad

Villaförening överens med kommunen – får fiber inom en månad

De 21 villaägarna i Föreningen Stella Nova på Ljungdala har nu fått besked om att kommunen ska koppla in fiber inom en månad. Förhandlingarna, som blev klara på måndagen, ledde till en överenskommelse om att villaägarna får reducerat pris på grund av att de själva redan bekostat grävning fram till husväggarna. De får betala lite mer än i avtalet med Hessleholm Network som kommunstyrelsen beslutat att inte fullfölja, men fortfarande bara 4 000 kronor per villa.

Familjen Winqvist slipper snart se fiberkabeln hänga tom vid husväggen. Inom en månad ska kommunen koppla in fiber hos villaägarna i Föreningen Stella Nova. Foto: Urban Önell

Enligt avtalet med Hessleholm Network skulle föreningen betala 19 000 kronor totalt för inkoppling av fiber, samma summa som de andra tre villaföreningarna på Ljungdala avtalade om strax innan kommunen köpte Hessleholm Network. Kommunen beslöt nyligen att istället erbjuda inkoppling för 19 000 kronor per villa och hävda att avtalen var ogiltiga. Orsakerna till det var att de tecknats för kort tid före övertagandet av bolaget, att de skulle ge en förlust för kommunen och att de skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anders och Jenny Winqvist på Rymdvägen är glada att fibern äntligen är på gång efter att kabeln hängt invid husväggen i mer än ett och ett halvt år.

– Det viktiga är inte att vi får billig fiber utan att man inte får bryta ingångna avtal hur som helst. Det känns jättebra. Men det är andra gången vi blir lovade inkoppling inom en månad, berättar Anders luttrat.

Ett liknande avtal var på gång i oktober då föreningen föreslog kommunen att följa den så kallade Halmstadsmodellen där villaägarna stod för kostnaderna för grävning på den egna tomten och kommunen för arbetena längs gatan.

Föreningens talesperson Stig Åkesson berättar att avtalet då inte blev av eftersom tvisten med övriga villaföreningar på Ljungdala då tog fart. Men nu är situationen annorlunda.

– I kommunstyrelsebeslutet står att kommunen ska förhandla med dem i föreningarna som själva haft kostnader för att gräva fiber, förklarar han.

Han har uppfattningen att även kommunen hade intresse av att komma överens med föreningen.

– Det allra bästa är om man kan hitta en lösning. Kommunen slipper också en rättstvist, säger han och hoppas att även de andra föreningarna ska komma överens med kommunen.

Han betonar dock att Stella Novas förutsättningar är unika eftersom fiberkabeln redan är framdragen till husen.

Tre personer från föreningen förhandlade med kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark och hennes medarbetare.

Stig Åkesson är lättad efter att han och de andra från föreningen kunnat ta i hand med kommunens företrädare efter överenskommelsen.

– Jag är väldigt glad nu. Väntan har varit alldeles för lång. Det har varit väldigt jobbigt för oss alla, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se