torsjö live vers2

Industriteknikprogram blir kvar trots få sökande

Industriteknikprogram blir kvar trots få sökande

Gymnasieskolans industriteknikprogrammet blir kvar i Hässleholm, trots att bara två behöriga elever har det som sitt förstahandsval inför höstterminen. Teknikprogrammet utökas med fyra platser till totalt 60. Det beslöt barn- och utbildningsnämnden på torsdagen.

Frilagt har tidigare berättat om antalet sökande i den första antagningsomgången till gymnasiet och att barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) ifrågasätter om det är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med ett program som har så få sökande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är ett bra program med bra utrustning och eleverna får jobb. Men vi har problem med att få ekonomi i de satsningar som vi behöver göra, säger Stefan Larsson.

Både M och SD föreslog nu att barn- och utbildningsnämnden skulle pausa intagningen till industriteknikprogrammet på Jacobsskolan i höst. Men de rödgröna hade majoritet och drev igenom att programmet ska fortsätta med tio platser.

– Vi har täta kontakter med näringslivet och har fått EU-stöd med 12,5 miljoner för projektet ”framtidens teknikutbildningar”. Dessutom har vi landets största satsning på teknikcollege. Att lägga ner nu vore förödande. Vi måste ha is i magen och marknadsföra utbildningen mycket bättre. Näringslivet måste också hjälpa till, säger nämndens andre vice ordförande Joachim Fors.

Skolpolitikerna har olika åsikter om gymnasieutbildningarna. Stefan Larsson (M), till vänster, ville pausa industriteknikprogrammet, men Joachim Fors (S) och övriga rödgröna fick igenom att det ska vara kvar, trots få sökande. Till höger förvaltningschef Eva Andersson. Foto: Lotta Persson

Han säger också att andra kommuner som lagt ner motsvarande program haft svårt att senare bygga upp det.

– Men det är klart att om vi inte lyckas de närmaste åren får vi titta på det igen, säger han.

Medlemsföretagen i teknikcollege ska få hjälp att hitta personal med rätt kompetens, men förbinder sig också att ställa upp med praktikplatser och informera om verksamheten i sina led.

Stefan Larsson anser inte att kommunen är skyldig att erbjuda vissa gymnasieutbildningar.

– Vi har olika syn i nämnden, men industrin bryr sig inte om i fall utbildningen finns här eller i Kristianstad eller Osby, säger han.

Han menar också att industriteknik på komvuxnivå skulle kunna vara ett alternativ.

Förhoppningen är nu att en behörig elev som har industriteknik som andrahandsval väljer att satsar på det och att ytterligare några hinner bli behöriga tills den slutliga antagningen i juni. Om inte kommer det alltså ändå att bli en klass i höst.

– Det är för sent att besluta om stora förändringar i juni, om inget fullständigt oförutsett inträffar, säger Stefan Larsson.

C och SD föreslog också en utökning från 28 till 42 platser på byggprogrammet där antalet sökande ökat kraftigt. Men övriga partier ansåg det svårt att hinna få fram lokaler och lärare i tid inför hösten, särskilt när Jacobsskolan nu står inför en stor ombyggnad.

– Vi skulle hemskt gärna vilja erbjuda fler platser, men vi vill inte behöva säga nej i juni, förklarar Joachim Fors.

Istället föreslog han att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram en strategi för att kunna utöka byggprogrammet hösten 2019, inklusive en ekonomisk beräkning, som ska presenteras i oktober. Alla partier var överens om att säga ja till det.

– Vi är sällan oeniga om att utreda saker. Det ger ett bättre beslutsunderlag, säger Stefan Larsson som tycker att ett par olika alternativ på utökningens storlek bör presenteras.

Gymnasieorganisationen kunde fastställas efter flera voteringar. M och SD reserverade sig mot beslutet om industriteknikprogrammet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-02-27 Bara två sökande till industriteknik Bygg ökar mest

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se