Gruppen-3a-328x120

Kommunchefen försvarar avvisning vid bolagsstämman

Kommunchefen försvarar avvisning vid bolagsstämman

Kommunchef Bengt-Arne Persson försvarar att en grupp kommuninvånare som ville delta i Hässlehems bolagsstämma blev utkörda från stadshuset.

– Våra tjänstemän har agerat helt korrekt enligt de instruktioner som gällde, förklarar han.

Han beklagar dock att besökarna upplevde att de blev illa bemötta.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), som i egenskap av kommunens ombud var stämmans enda aktieägare, gav Hässlehems styrelse ansvarsfrihet, men ansåg inte att hon kunde besluta om att fler skulle närvara eftersom det inte ingick i den instruktion hon fått från kommunstyrelsen.

Kommunchef Bengt-Arne Persson försvarar avvisningen från stadshuset, men beklagar att de berörda kände sig illa bemötta. Foto: Urban Önell

Bengt-Arne Persson menar att de sex besökarna borde ha förstått att de inte skulle bli insläppta på stämman.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– De fick redan i förväg klart besked från kommunjuristen via e-post att allmänheten inte har närvarorätt vid bolagsstämman. Detta enligt den bolagsordning som kommunfullmäktige har beslutat om, förklarar han.

Han anser inte att aktiebolagslagens formuleringar om att stämman kan besluta att andra än aktieägare får närvara skulle ha gjort någon skillnad.

– Jag har inga synpunkter på det, det är stämman som bestämmer, säger han och betonar att han inte var på plats och att det kommunala bostadsbolaget är en egen juridisk person.

– Det får i så fall prövas inför kommande år, säger han.

Ronny Larsson, en av de avvisade, ringde dagen efter händelsen till kommunchefen och framförde gruppens synpunkter på bemötandet.

– Jag har talat med Ronny Larsson och tagit del av hans synpunkter på det bemötande han upplevde att han fick och jag har även talat med berörd tjänsteperson, berättar Bengt-Arne Persson.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) såg ingen möjlighet att gå utanför kommunstyrelsens instruktioner för bolagsstämman. Foto: Berit Önell

Han vill inte göra någon bedömning av det som hände.

– Jag kan inte kommentera den specifika händelsen eftersom jag inte var närvarande. Min generella inställning är dock att alla besökare och gäster till kommunens olika förvaltningar alltid ska bemötas på ett korrekt och värdigt sätt, förklarar han.

Han tycker att det är tråkigt att de sex personer som ville besöka bolagsstämman upplevde sig illa bemötta.

– Det är självklart jättetråkigt och det känns inte bra för mig, säger han.

Lena Wallentheim säger till Frilagt att aktiebolagslagen visserligen ger möjlighet till beslut att öppna upp för fler personer på bolagsstämman, men att hon känner sig bunden av de instruktioner hon fått från kommunstyrelsen.

– Jag menar att jag bara har mandat att följa instruktionerna om att bevilja ansvarsfrihet med mera, säger hon.

Kommunstyrelsens instruktion var att hon skulle bevilja ansvarsfrihet och godkänna den ekonomiska redovisningen och styrelsevalen. Årsredovisningen gicks också igenom på kommunstyrelsens sammanträde. Någon diskussion om närvarorätt förekom inte. Inte heller diskuterades rättsprocessen angående de falska vattenmätningarna, varken när instruktionen behandlades den 7 mars eller efter domen mot Hässlehem och dess förvaltare i tingsrätten den 14 mars.

Lena Wallentheim konstaterar att det finns kommuner som beslutat om bolagsordningar som säger att allmänheten ska ha rätt att närvara vid årsstämman.

Enligt Lena Wallentheim har detta inte diskuterats i Hässleholms kommun och hon tycker inte heller att det är bästa lösningen. Istället ville hon i enlighet med de rödgrönas motion att information om bolagens verksamhet, framtidsplaner med mera ska ske årligen vid ett sammanträde i kommunfullmäktige som är öppet för allmänheten.

– En årsstämma är som vilket årsmöte som helst. Idag har inte alla i kommunfullmäktige heller möjlighet att närvara. Om information ges i fullmäktige kan både ledamöterna och allmänheten ta del och det blir en bredare presentation, säger Lena Wallentheim.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se