torsjö live

Omöjligt hitta orsaken till branden i garaget

– Det var omöjligt att hitta orsaken till branden, tyvärr, förklarade polisens kriminaltekniker som vittnade när rättegången mot de två åtalade för mordbranden i parkeringsgaraget på Norra Station fortsatte på fredagen. Anledningen till det är att spåren bokstavligen brunnit upp. Det kan ha varit över 1 000 grader varmt i den kraftiga branden som hade […]

Vill ha en grundlig utredning om smutsvattensvampen

Nu måste det utredas varför smutsvattensvampen breder ut sig i Finjasjön. – Det krävs en grundlig utredning, säger Heléne Annadotter, algexpert på analysföretaget Regito som under många år arbetat med provtagningar i Finjasjön. Hon är bekymrad över det nya stora utbrottet av bakterien som trivs i förorenat vatten. Det var Regito som sommaren 2017 kontaktade […]

Annika Andersson blir omsorgsdirektör i Helsingborg

Annika Andersson slutar som omsorgschef i Hässleholm. Efter sex tuffa, men stimulerande, år känner hon sig redo för dubbla personalstyrkan. Den 1 augusti börjar det nya jobbet som Helsingborgs omsorgsdirektör. – Det är inte alla som tycker att det är roligt att jag ska sluta, men rent personligt är det jättespännande, säger en glad Annika […]

Många synpunkter men få ändringar i fördjupad översiktsplan

Ingen hänsyn tas till de flesta av de många synpunkter som kommit in på utställningen av kommunens förslag till fördjupad översiktsplan. Det står klart när stadsbyggnadskontoret nu redovisar ett bearbetat förslag där alla de 66 yttrandena, 31 av dem från privatpersoner, bemöts. En stor andel av synpunkterna gäller skyddsavstånden till reningsverket, men där blir det […]