logga-ligg-tjock

Omöjligt hitta orsaken till branden i garaget

Omöjligt hitta orsaken till branden i garaget

Den del av garaget där de utbrända bilarna stod fick svåra skador och polisens tekniker kunde därför inte fastställa brandorsaken. Foto ur förundersökningen

– Det var omöjligt att hitta orsaken till branden, tyvärr, förklarade polisens kriminaltekniker som vittnade när rättegången mot de två åtalade för mordbranden i parkeringsgaraget på Norra Station fortsatte på fredagen.

Anledningen till det är att spåren bokstavligen brunnit upp. Det kan ha varit över 1 000 grader varmt i den kraftiga branden som hade ett mycket snabbt förlopp. Till och med plåten var bortbränd på en del av de brandskadade bilarna.

Det teknikerna kan säga är att branden började i någon av de tre mittersta bilarna och att något slags accelerator har satt fart på förloppet. Det kan ha varit brännbar vätska eller kanske lithiumbatteriet i en elbil.

Advokaterna Torgny Dahlberg och Lars Blad konstaterar att mordbränder är svårutredda brott. Foto: Lotta Persson

Räddningstjänsten var på plats redan tre-fem minuter efter larmet på fredagskvällen den 8 december och befälet beslöt snabbt att sätta in rökdykare. Ändå tog det cirka en timme innan branden kunde kontrolleras. Det berättade brandingenjören som skrivit ett utlåtande om branden och också vittnade.

– Portarna öppnas när automatlarmet går, men garaget är ändå ett förhållandevis slutet utrymme där det blir en ventilationskontrollerad brand med mycker rök, men inte så stora lågor, sa han.

En värmekamera registrerade 450 grader Celsius innan den slutade fungera på grund av värmen. Kriminalteknikern hade fått uppgift om att temperaturen gick upp till mellan 1 000 och 1 500 grader, men hade ingen dokumentation om det.

Enligt brandingenjören behövs en temperatur på 975 grader för att betongfragment ska lossna.

Släckningsarbetet var förenat med stora risker. En rökdykare fick brännblåsor på foten när skosulan inte stod emot hettan bland rasmassorna på golvet. När betongfragment och sedan stora betongblock föll ner backade brandmännen och fortsatte släckningsarbetet på avstånd.

Polisens tekniker kunde av säkerhetsskäl inte gå in i garaget förrän den 22 december, två veckor efter branden. Då transporterades bilarna ut för att undersökas efter att en översiktlig bedömning av brandplatsen gjorts.

De tre bilarna i mitten var mest utbrända, därför bedömde teknikerna att branden måste ha startat i någon av dem.

– Vi bedömde det som utsiktslöst att hitta något forensiskt, sa kriminalteknikern.

De sökte därför inte efter exempelvis rester av brännbara vätskor.

De åtalade har dock medgett att de suttit i en bil och druckit något ur en dunk och rökt marijuana. 27-åringen har också erkänt att han sovit i denna bil.

Vätskan i dunken ska ha varit blå.

– Spontant låter det som spolarvätska, isopropanol. I koncentrerad form är det mycket eldfängt, sa kriminalteknikern.

Även så kallad dricksprit kan brinna.

Brandingenjören förklarade att hypotesen är att någon form av accelerator använts.

27-åringens advokat Torgny Dahlberg undrade om bränsle i bilarna skulle kunna fungera som accelerator.

– Vår erfarenhet är att det inte brukar vara bränslet, sa brandingenjören.

Han ansåg att det låg närmare till hands att skylla på lithiumbatteriet i en elbil som var en av de mest utbrända bilarna.

Både taket och ytterväggen i garaget fick stagas upp med stämpor på grund av rasrisken efter branden. Foto: Lotta Persson

Även byggingenjören som konstruerat byggnaderna var på plats som vittne. Han berättade om rasrisken på grund av de stora skadorna i taket och ytterväggen mot Magasinsgatan.

– Väggen skulle kunnat kollapsa eftersom armeringen tappat sin funktion. Det var väldigt allvarligt eftersom det fanns en väg utanför med tung trafik som gav stor belastning, förklarade han.

Delar av betongen i taket föll ner och även där var bärigheten så försämrad att ytterligare ras hade kunnat ske. Taket utgör också golv till en del av kontoren på våningen ovanför. Dessa rum har varit avspärrade av säkerhetsskäl. Skadorna gjorde också att rök läckte upp från garaget. Bjälklaget byts nu, liksom innerväggar och -golv.

Ventilation, vatten och avlopp har varit ur funktion i byggnaderna.

– Lokalerna ska vara helt återställda i juni, men inte förrän i höst har vi bilden av kostnaderna helt klar, förklarade Maria Ragnevad, fastighetsansvarig på Kunskapsporten och projektledare för återuppbyggnaden efter branden.

Hon tror dock att den uppskattade kostnaden på cirka 14 miljoner kronor kommer att stämma ungefär. Möjligen kan det bli något mer, men knappast mindre.

De åtalade har godkänt tolv miljoner, om de skulle bli fällda. De fortsatte på fredagen att neka till brott.

Ett vittne såg två män som sprang ut ur garaget när hon bytte blöja på sitt barn i bakluckan på sin bil nere i garaget. När hon passerade porten på väg ut ur garaget hörde hon ett larm som hon en stund senare kom på måste ha varit brandlarmet. Hon läste på nätet om branden och kontaktade polisen för att berätta om sina iakttagelser.

En anställd på det 33-åringens vårdboende vittnade om att han försökt få denne att komma hem tidigt på kvällen då branden inträffade. 33-åringen, som har en utvecklingsstörning, kom dock först vid halvtolvtiden på kvällen och berättade då saker som gjorde att personalen misstänkte att han var inblandad i något brottsligt.

27-åringen berättade att han använder både cannabis och amfetamin som medicin.

– När jag blev utskriven från rättsmedicin tog läkaren bort alla mina mediciner, så jag självmedicinerar, förklarade han i tingsrätten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se