Gruppen-3a-328x120

I vems intresse drivs byggplanerna på Sjörröds gård?

I vems intresse drivs byggplanerna på Sjörröds gård?

INSÄNDARE. Norra Skånes tidigare politiske redaktör, Johan Hammarqvist var en av kritikerna när Johan Barnekow (då vice ordf. i byggnadsnämnden) köpte Sjörröds gård 2010. Hammarqvist skrev så här den 11/10 2010: ”Den position Barnekow har gör att han har en insyn andra intressenter inte hade inför budgivningen. … För att reda ut det hela bör kommunen granska fallet. Har Barnekow utnyttjat kunskap från rollen som förtroendevald inför köpet? Den frågan behöver få ett svar. … Så korten på bordet tack.” Men inget sådant skedde såklart och frågorna kvarstår.

Barnekow hävdade emellertid att han inte tänkte exploatera marken utan bara ville rädda området och den fina naturen. Det blev dock tvärtemot. Den 20/2 2013 upprättades ett planavtal mellan Barnekow och byggnadsnämnden. Av avtalet framgår att: ”Byggnadsnämnden åtar sig att i förslag till detaljplan pröva möjligheten att anlägga bostäder på fastigheten Hässleholm 89:87 m.fl. enligt ansökan från exploatören.” Ansökan visade sig gälla fem flerbostadshus på fem våningar belägna ca 700 m från reningsverket. Det var alltså inte tal om att rädda det fina naturområdet.

Byggplanerna på Sjörröds gård strider dock mot Hässleholms Vattens krav på att inga nya bostäder ska tillåtas inom reningsverkets skyddsavstånd på 1000 m. Detta krav är satt i linje med Boverkets rekommendationer och Länsstyrelsens krav. Detaljplaneförslaget skickades trots detta ut på s.k. samråd 2013. Yttranden inkom från bl.a. Länsstyrelsen, Hässleholms Vatten, Miljönämnden m.fl. Alla ansåg att bebyggelse inte skulle ske på Sjörröds gård. Främsta motivet var naturligtvis att det stred mot kravet på minst 1000 meter från reningsverket till nya bostäder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detaljplanearbetet lades då ner. Men nu ska det tas upp igen. Skälet kan utläsas i Frilagt den 18/8 2017 som refererar till Leif Nilsson (S), vice ordf. i byggnadsnämnden. Där står: ”Han (Leif Nilsson) berättar att byggnadsnämnden i vintras hade för avsikt att avskriva Barnekows ansökan. Då protesterade Barnekow. … Sedan återkom Barnekow med konsult och advokat. Efter hot om skadestånd tog dialogen ny vändning. Vi klargjorde att vi inte skulle avskriva eller avslå ärendet säger Leif Nilsson.”

De rödgröna viker sig alltså som vanligt för hot från byggherrarna. Hur ställer sig alliansen och övriga partier? Sätter ni skattebetalarna och allmänintresset i första rummet eller byggherrens egenintresse?

Peter Alf

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se