torsjö live vers2

Kräver rättelse av fördjupad översiktsplan – extraärende i byggnadsnämnden

Arkitekt Kristoffer Dudzik begär formellt en rättelse av förslaget till fördjupad översiktsplan, FÖP. Anledningen är att halva hans tomt i förslaget är markerat som natur, vilket han menar innebär ett intrång i hans hemfridszon. Detta påpekade han också i sitt yttrande till utställningshandlingen, men utan att få gehör. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) avfärdar kritiken, […]

Kommunen bestrider överklagande om fiber på Ljungdala

Kommunen bestrider att beslutet om att inte fullfölja fiberavtalen med villaföreningar på Ljungdala skulle strida mot lag eller författning. – Det framgår inte av överklagandet vilket eller vilka lagrum i avtalslagen som klaganden anser att kommunen brutit mot, skriver kommunjurist Magnus Gjerstad i ett yttrande till förvaltningsrätten. Det var en medlem i föreningen Ljungdala byar […]

Bränder i torrt gräs Räddningstjänsten varnar

Ett hus i Ignaberga kunde ha brunnit ner vid middagstid på måndagen sedan fastighetsägaren eldat ris och branden spritt sig. På eftermiddagen uppstod en mindre gräsbrand av okänd anledning nära bostadsområdet vid Götagatan i Hässleholm. Per Friis på räddningstjänsten i Hässleholm varnar för att fjolårsgräset är mycket torrt. – Elda helst inte skräp överhuvudtaget, säger […]

Vad är man ute efter? Miljardinvesteringar i reningsverk och saboterat naturstråk?

INSÄNDARE. Trygga Hässleholms re­nings­verks fortsatta drift eller bygga bostäder på Sjör­röds gård har ägnats mycket arbete av tjänstemän och politiker. Även vi oroliga grannar och sakägare, Carl-Gustav Bjerkemo (C-G) och Kristoffer Dudzik (KD), har under lång tid tvingats leva med osäker­heten om marken på Sjörröds gård ska exploateras samtidigt som våra fastigheter nu i Framtidsplanen […]