torsjö live vers2

Kommunen bestrider överklagande om fiber på Ljungdala

Kommunen bestrider överklagande om fiber på Ljungdala

Kommunen bestrider att beslutet om att inte fullfölja fiberavtalen med villaföreningar på Ljungdala skulle strida mot lag eller författning.

– Det framgår inte av överklagandet vilket eller vilka lagrum i avtalslagen som klaganden anser att kommunen brutit mot, skriver kommunjurist Magnus Gjerstad i ett yttrande till förvaltningsrätten.

Kommunen hävdar att det inte är förvaltningsrättens sak att lösa tvisten om fiberanslutningen med villaföreningarna på Ljungdala. Foto: Berit Önell

Det var en medlem i föreningen Ljungdala byar med 53 villor som överklagade kommunstyrelsens beslut. Kommunen motiverade sitt ställningsgtagande med motiveringarna att avtalen mellan föreningarna och Hessleholm Network skrevs på för kort tid innan kommunen köpte bolaget, att det skulle bryta mot likställighetsprincipen att låta villaägarna i föreningarna får lägre pris än andra villaägare och att det skulle innebära ekonomisk skada för kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ljungdalabon hänvisade bland annat till att föreningen redan grävt ner tomrör för fiber på sin mark. Kommunen behöver alltså inte gräva fram till varje villa utan bara till en gemensam central. Att istället teckna avtal med varje enskild villaägare blir omöjligt eftersom fiberkabeln måste dras på samfällighetens mark. Kommunen har inte sagt upp avtalet och inte redovisat hur problemet ska lösas.

Magnus Gjerstad skriver att det ”uppenbarligen” föreligger en tvist mellan kommunen och föreningen om tillämpningen av avtalet. Han hävdar att förvaltningsrättens laglighetsprövning inte är till för att lösa sådana tvister utan i sista hand är en sak för allmän domstol.

Han anser inte heller att beslutet strider mot likställighetsprincipen eller lagen om förvaltning av samfälligheter.

Han förklarar att om föreningen nekar kommunen att dra fiber över sin mark kan det inträffa att den enskilde inte kan erbjudas anslutning.

– Detta förhållande innebär inte ett brott mot likställighetsprincipen. Att samfällighetsföreningen motsätter sig att kommunen ansluter fastighetsägare som har andel i föreningen är inte något som kan läggas kommunen till last, skriver Magnus Gjerstad.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se