torsjö live vers2

Kräver rättelse av fördjupad översiktsplan – extraärende i byggnadsnämnden

Kräver rättelse av fördjupad översiktsplan – extraärende i byggnadsnämnden

Arkitekt Kristoffer Dudzik begär formellt en rättelse av förslaget till fördjupad översiktsplan, FÖP.

Anledningen är att halva hans tomt i förslaget är markerat som natur, vilket han menar innebär ett intrång i hans hemfridszon. Detta påpekade han också i sitt yttrande till utställningshandlingen, men utan att få gehör.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) avfärdar kritiken, men kommer att lägga in hans begäran som ett extra ärende vid morgondagens sammanträde då antagande av FÖP också står på dagordningen.

Dudzik köpte de två fastigheterna i Sjörröd redan 1985. De utgjorde en tomt och att köpa båda var då ett villkor för att få köpa huset som är byggt 1905 och tillhör den ursprungliga bebyggelsen i området.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Dudzik vänder sig starkt emot att kommunen avser att planera på privat tomtmark.

– Detta är stadsbyggnadskontoret medvetna om eftersom fastighetsgränsen är markerad korrekt på kartan gällande Sjörröds gård. Det vill säga, man agerar mot bättre vetande, skriver han.

Han begär skriftligt svar från byggnadsnämnden inom tre veckor.

Till Frilagt säger Kristoffer Dudzik att han ser kommunens förfarande som ett försök att överföra privat tomtmark till det allmänna.

– Om det inte är tillrättat inom tre veckor ska jag agera vidare, säger han.

Kartan från samrådet 2015 visar Kristoffer Dudziks tomt med fastigheten 89:90 som befintlig blandad stadsbebyggelse. Handlingarna från 2015 ska ligga till grund för utställningen som avslutades den 12 mars i år.

Han menar också att kommunen inte i utställningsskedet kan gå så långt ifrån det förslag som var ute på samråd 2015 och där hela tomten var markerad som befintlig blandad stadsbebyggelse.

– Det här planförslaget ska vara en fortsättning på samrådet från 2015, men här vill kommunen helt plötsligt skaffa sig större rättigheter. De ska inte leka med fastighetsgränser, det blir ett intrång helt enkelt, säger han.

Enligt Kristoffer Dudzik är förändringen sådan att den strider mot det tidigare materialet, vilket innebär att proceduren med samråd och utställning måste tas om.

Kenny Hansson håller inte med om att stadsbyggnadskontoret gjort fel.

– Nej, den fördjupade översiktsplanen är enbart en viljeinriktning. Vi har inte bestämt någon gräns mellan olika områden. Det handlar om att visa att ett bostadsområde flyter ihop med naturen på ett harmoniskt sätt. Så har vi inte bara gjort hos Dudzik, säger Kenny Hansson.

Men i det bearbetade materialet som ställdes ut hade fastigheten, alltså halva Dudziks tomt, plötsligt blivit natur. Dudzik menar därför att samrådshandlingarna inte följts och att processen nu måste göras om.

Han betonar att fastigheterna fortfarande är tomtmark och att det inte finns något byggförbud.

– Om han vill sätta upp ett hus i den delen av tomten ska det inte finnas några hinder mot det. Det är min uppfattning, men det får ju prövas, säger han.

En viljeinriktning är väl ändå till för att följas?

– Ja, men i detaljplanearbetet kan vi inte gå över tomtgränser. Min viljeinriktning är att vi ska behålla den lummighet som området har i sin karaktär, säger Kenny Hansson.

Men det gäller inte Sjörröds gårds lummighet, där ska det ju byggas enligt förslaget?

– Du pratar med en som tycker att Sjörröds gård inte ska bebyggas alls. Men nästa gång vi gör en FÖP ska vi kanske lägga ett filter ovanpå kartan där naturen ska lyftas fram för att vi inte ska få sådana här frågor, säger han.

Han vill han inte idag kommentera hur han vid sammanträdet imorgon ska ställa sig till förslaget som alltså strider mot hans och hans partis uppfattning angående Sjörröds gård.

Kristoffer Dudzik accepterar inte Kenny Hanssons uttalanden.

– De gjorde ett grovt fel. Stadsbyggnadskontoret vet att det är en tomt och kan inte få i uppdrag att planera där, den är redan planerad. Man planerar inte annat ovanpå befintlig bebyggelse, säger han.

Han påpekar också att kommunen 1985 avstod sin förköpsrätt just för att fastigheterna utgjorde en gemensam tomt.

– De kan inte komma och smygvägen ta över nu genom att låtsas att det handlar om planering, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se