torsjö live vers2

Ekolog med kommunens skygglappar

Ekolog med kommunens skygglappar

INSÄNDARE. Angående kommunekologens yttrande om Pollenvägen. Att kommunen har en ekolog är ungefär som att försäkringsbolagen har egna läkare. I och med att kommunekologen är anställd av kommunen, så är det ju tyvärr de senare som bestämmer vilka områden som skall betraktas som Natur klass 1 och ej bör bebyggas,  respektive vilka områden som ej innehåller betydelsefull natur och därmed kan bebyggas. En kommunekolog ska först och främst framhålla alla naturvärden , så att aktuella områden bedöms utifrån rätt grunder, vilket på grund av. nämnda förutsättningar tyvärr ej tillämpas i Hässleholms kommun. Tro sig fanken att kommunen anställer en egen ekolog, när man då slipper invändningar och synpunkter!

 Detta ser man genom att kommunekologen ju gått med skygglappar (sydda av kommunen) på när han synar naturvärden i nämnda området vid Pollenvägen.

Först bemödade sig varken kommunen eller kommunekologen med att ens överhuvudtaget besöka och inventera området. Detta görs först efter det att samråd för ny detaljplan skickats ut. Han väljer att inte se träd med håligheter där fladdermössen bor dagtid. Menar han månne att de stackars fladdermössen flyger hela dagen också, utan någonstans att bo? Alla boende på Pollenvägen kan intyga att det är rikligt med fladdermöss i området.

Han väljer att blunda för den strålningspåverkan på människo- och  djurlivet, som den 48 meter höga mobilmasten kommer att utgöra om skogen i området fälls och människor och djur exponeras rakt mot denna.

Han väljer att inte se en rejäl bäck med förgreningar, som hyser boplatser för diverse djur. Många av dessa dessutom fridlysta, såsom bland annat grodor och paddor. En bäck som dessutom har ett biotopiskt värde! En bäck som

Han väljer också att inte se ett väldigt långt och rejält stengärde, som även det hyser boplatser för diverse djur, huggorm, snok, skogsödla, kopparödla med flera, och dessutom det med ett biotopiskt värde. Den rika djurfaunan är tydligen inget som en ekolog bryr sig om?

Kommunekologens bedömning av åldern på skogen, som 50-70 år är också direkt felaktig! Finns vittnen på att denna skog åtminstone fanns på 1920-talet, men troligtvis är den ännu äldre. Alltså åtminstone 100 år gammal.

Har ekologen verkligen besökt rätt område?

Tror, och hoppas, att Hässleholms kommunekolog inte är helt okunnig, men tyvärr spelar detta inte någon roll, när det helt och hållet är kommunen som bestämmer vad som ska benämnas naturvärden eller inte!

Mycket märkligt att både miljönämnden och länsstyrelsen ser naturvärden som inte kommunekologen ser.

Mikael Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se