Gruppen-3a-328x120

Dudziks tomt inlagd i Sjörröds gårds detaljplanearbete

Byggnadsnämnden rättar inte kartan i förslaget till fördjupad översiktsplan där halva arkitekt Kristoffer Dudziks tomt är markerad som natur, det trots att ordförande Kenny Hansson (M) nu medger att markeringen på sikt innebär vissa begränsningar enligt definitionen i FÖP-kartan. På onsdagen upptäckte Dudzik dessutom att kommunens hemsida visar att tomten ingår i pågående detaljplanearbete för […]

Rödgröna röstade ner borgerligas ändringsförslag i FÖP

Den borgerliga alliansen ville göra ytterligare ändringar på elva punkter i den fördjupade översiktsplanen, men den rödgröna majoriteten i byggnadsnämnden drev igenom liggande förslag. För att få med sig KD på de elva punkterna backade nämndens ordförande Kenny Hansson (M) tillfälligt från sin och sitt partis linje om att stoppa utbyggnadsplanerna för Sjörröds gård och […]

Att lämna ifrån sig makt

INSÄNDARE. Vad gör vi väljare på valdagen? Svaret på den frågan är att vi lämnar ifrån oss vår makt. Vi röstar på ett eller annat politiskt parti och denna vår makt hamnar hos politiker i olika politiska församlingar. Sverige har ett styrelseskick som kan sägas vara en representativ demokrati. När vi i kommunalval röstar på […]

Ekolog med kommunens skygglappar

INSÄNDARE. Angående kommunekologens yttrande om Pollenvägen. Att kommunen har en ekolog är ungefär som att försäkringsbolagen har egna läkare. I och med att kommunekologen är anställd av kommunen, så är det ju tyvärr de senare som bestämmer vilka områden som skall betraktas som Natur klass 1 och ej bör bebyggas,  respektive vilka områden som ej innehåller betydelsefull […]