Gruppen-3a-328x120

Att lämna ifrån sig makt

Att lämna ifrån sig makt

INSÄNDARE. Vad gör vi väljare på valdagen? Svaret på den frågan är att vi lämnar ifrån oss vår makt. Vi röstar på ett eller annat politiskt parti och denna vår makt hamnar hos politiker i olika politiska församlingar.
Sverige har ett styrelseskick som kan sägas vara en representativ demokrati. När vi i kommunalval röstar på ett eller annat parti röstar vi fram förtroendevalda som hamnar i den beslutande församlingen kommunfullmäktige. Där har således nu den makt vi lämnade ifrån oss på valdagen hamnat.
I kommunallagen talas om att kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse och ett antal nämnder.  Politiker fortsätter välja politiker som väljer politiker som hamnar i exempelvis arbetsutskott eller kommunala aktiebolags styrelser. Vi har nu sett makten förflyttas allt längre bort från oss väljare som lämnade den ifrån oss på valdagen.
Måhända finns här anledning att nämna den första meningen i Sveriges Rikes Lag som lyder: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Vi borde begrunda denna mening och fundera på hur denna folkets makt får bäst genomslag och kommer bäst till uttryck.
I skenet av att också medlemsantalet i våra politiska partier, med något enstaka undantag, stadigt gått ner måste vi ställa frågan: hur demokratisk är egentligen vår ”representativa demokrati”? Det som snart sagt dagligen rapporteras i media om vad som sker i våra kommuner väcker farhågor.
Lösningen på en del av de uppenbara demokratiska problem vi står inför heter mer direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor. Detta i synnerhet på kommunal nivå. Schweiz med sina kantonala folkomröstningar förtjänar att närmare studeras.
Det vi ser ske i landstingen förefaller undertecknad vara en parodi på demokrati varför dessa snarast bör avskaffas. Det räcker med två politiska nivåer i Sverige. Politikerinblandning i det som i grunden handlar om kärleksfull omvårdnad kan vi säkert klara oss utan.
Till våra riksdagspolitiker dristar vi oss till sist att säga: sätt igång med det lagstiftningsarbete som sannolikt behövs för att den folkets makt vi här talat om ska få bäst genomslag och komma till uttryck på bästa möjliga sätt.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se