torsjö live vers2

Politikerna måste ut i verkligheten

Politikerna måste ut i verkligheten

INSÄNDARE. Skogsområdena vid infarterna till centrum, till exempel utmed Hovdalavägen och vid Pollenvägen intill Kristianstadsvägen, måste absolut bevaras intakta. Dessa skogsområden är en viktig del av Hässleholms identitet och själ, som ger rätt bild av Hässleholm för både boende och besökande. Det är också väldigt viktigt för det stadsnära djurlivet att vi bevarar dessa skogar som de är idag!  Var ska annars djuren ta vägen? Samma sak med insekterna som befruktar träden. Ska dessa utrotas helt?

Miljöorganisationer och regering vädjar till kommuner och landsting att vara rädda om och gynna insekters och vilda djurs leverne, i stadsnära områden, eftersom de ju tyvärr blir färre och detta i rasande fart. Det finns naturvärden i dessa skogsområden, som människor uppskattar ,och älskar att vistas i. Många fridlysta djur har också sina boplatser där. Man kan undra hur partier som har detta som sin kärnfråga, Miljöpartiet och Centerpartiet, bara krasst väljer att blunda när man godkänner denna nya översiktsplan.

Det finns gott om områden att bygga på, där det ej krävs skogsskövling för att bygga bostäder, och där det ej kostar skattebetalarna enorma summor.. Exempel på detta är Åhusfältet bakom T4. Hur man kan omgradera detta till Jordbruksmark, är ett stort skämt! Hur mycket man än letar, så finns det definitivt ingen Jordbruksmark där. Gör om och gör rätt! Gamla Besto-området i Stoby är ett annat exempel, men också Paradiset och vissa delar av Björklunda. När det gäller det senare kan man inte generalisera. Vissa delar av området är för sanka, medan andra delar lämpar sig betydligt bättre för bebyggelse Finns flera områden med liknande egenskaper, där man ej tvingas ta ifrån människor och djur deras värdefulla natur.

Politikerna i bland annat byggnadsnämnden och tekniska nämnden måste ut och detaljstudera kommunen! Man sitter idag och tillverkar skrivbordsprodukter, vilka man ödesdigert omvandlar till översiktsplaner och detaljplaner helt i blindo. När sedan exempelvis kommunekologen med flera ska göra bedömning av respektive område, så är det ju i regel bara ett spel för galleriet, eftersom det redan är bestämt var naturområden ska bevaras. Detta oavsett vilka verkliga naturtillgångar som respektive område hyser.

Vi är säkert många, som gärna skulle guida politikerna runt, i det som i verkligheten är värdefullt i Hässleholms Kommun.

Mikael Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se